CeljskoZasavski.si CeljskoZasavski.si
xCeljskozasavski.si

Biografski leksikon celjskega območja in Zasavja predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom pomembno zaznamovale različna področja življenja v svojem okolju. Zbirka imen in podatkov raste ter se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov info@celjskozasavski.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
Rezultati iskanja
BOLDIN, Aleksandra
7. oktober 1972 -
Diplomirala je leta 1997 na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, smer sociologija in zgodovina. Na Osnovni šoli Loče je opravljala pripravništvo i...
Datum vnosa: 13. junij 2014
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
BRCKO, Anton
5. april 1911 - 21. februar 1939
Anton Brcko se je rodil v Oseku, majhni vasici na severni strani Vipavske doline, vendar je družina zaradi vojne do leta 1918 živela v begunstvu. Osno...
Datum vnosa: 12. december 2018
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
FANTONI, Tomaž
16. december 1822 - 31. maj 1892
Tomaž Fantoni (Ettore Tommaso Fantoni) se je rodil v družini rezbarja, slikarja in pozlatarja Petra Fantonija v Huminu v Furlaniji. Šolal se...
Datum vnosa: 30. december 2019
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
FURMAN, Maja
3. maj 1980 -
Maja Furman večinoma ustvarja za otroke. Piše zgodbe in pravljice, ki jih objavlja v otroških literarnih revijah, kot sta Zmajček in Galeb. Pri založb...
Datum vnosa: 15. februar 2018
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
GORINŠEK, Miran
28. maj 1960 -
Rodil se je Ivanu (Janezu) in Matildi, rojeni Adam. Osnovno šolo je končal na Osnovni šoli ob Dravinji. Po končani prvi gimnaziji v Celju je šolanje n...
Datum vnosa: 4. junij 2014
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
JELENKO, Aleš
16. maj 1986 -
Aleš Jelenko, rojen leta 1986 v Celju. Izdal je tri pesniške zbirke, nazadnje Kontejner (Volosov hram, 2016) v soavtorstvu s Heleno Zemljič. V sklopu...
Datum vnosa: 9. maj 2017
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
KACBEK, Ivan
29. september 1957 -
Rodil se je v Mariboru kot edinec očeta Franca (strojni ključavničar) in mame Ide (delavka). Po končani osnovni šoli je šolanje nadaljeval na S...
Datum vnosa: 2. september 2014
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
KUŠER, Štefan
10. december 1910 - 19. avgust 2002
Štefan Kušer (priimek pogosto zapisan kot Kušar) je osnovno šolo obiskoval v Laporju, v Celju pa klasično gimnazijo. Mašniško posvečenje je prejel 5....
Datum vnosa: 19. oktober 2014
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
LAMBRECHT (SALEŠKI), Franc
27. januar 1809 - 15. april 1878
Rodil se je v družini očeta Benedikta Vincenca, uglednega trškega krznarja in matere Tereze, rojene Vukovšek. Imel je še brata Jožefa in Miho ter sest...
Datum vnosa: 28. junij 2013
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
LAVRIČ, Lovrenc
24. september 1865 - 20. oktober 1931
Rodil se je v usnjarski obrtniški družini. Doma se je izučil za usnjarskega pomočnika. Kmalu je odšel v Maribor in se zaposlil pri usnjarju Freudu. V...
Datum vnosa: 6. junij 2014
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
MILIĆ, Radovan
15. februar 1955 -
Radovan Milić je pisatelj, pesnik, publicist, humanist in kulturnik iz Slovenskih Konjic. Svoje vsestranske in bogate življenjske izkušnje s peresom p...
Datum vnosa: 16. maj 2017
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
MINATTI, Ivan
22. marec 1924 - 9. junij 2012
V Ljubljani je 1943 končal gimnazijo in začel študirati medicino. Že kot dijak je objavil prve pesmi v rokopise. Leta 1944 je odšel v partizane, kjer...
Datum vnosa: 21. maj 2013
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
NAPOTNIK, Mihael
20. september 1850 - 28. marec 1922
Mihael je otroška leta preživljal v okolju Tepanjskega Vrha. Prve tri razrede ljudske šole je obiskoval v Konjicah, kjer je pokazal veliko nadarjenost...
Datum vnosa: 28. junij 2013
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
PAJEK, Jožef
29. julij 1843 - 25. julij 1901
Po osnovni šoli v Konjicah je obiskoval gimnazijo v Celju in Mariboru. Maturo je opravil leta 1863 in v jeseni istega leta vstopil v mariborsko bogosl...
Datum vnosa: 28. junij 2013
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
PAJK, Ivan
2. maj 1934 - 11. marec 2007
Po končani osnovni in srednji šoli se je vpisal na Teološko fakulteto v Mariboru. Leta 1964 je bil posvečen v duhovnika. Leto dni je bil s...
Datum vnosa: 30. avgust 2018
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
PERC, Drago
14. oktober 1913 - 27. maj 1983
Po osnovni šoli se je izučil za torbarja. Skupaj z bratom Miroslavom sta se leta 1942 vključila v narodnoosvobodilni boj zoper okupatorja. Brat, s par...
Datum vnosa: 28. junij 2013
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
PIRNIK, Makso
28. avgust 1902 - 12. avgust 1993
Osnovno šolo je obiskoval na Prihovi pri Konjicah, zatem pa še gimnazijo in učiteljišče. Po maturi leta 1927 je sprejel učiteljsko mesto v Oplotnici,...
Datum vnosa: 15. februar 2018
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
PODVRŠNIK, Boris
7. februar 1963 -
Rodil se je Borisu (Vinku) in Mariji, rojeni Volčič. Osnovno šolo je obiskoval v Zrečah, srednjo elektrotehnično šolo pa je končal v Velenju, kjer se...
Datum vnosa: 8. julij 2014
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
POTOČNIK (NOORDUNG), Herman
22. december 1892 - 27. avgust 1929
HERMAN POTOČNIK (NOORDUNG) se je rodil v Pulju na jugu Istre, v družini vojaškega mornariškega zdravnika (kasneje štabnega zdravnika) Jožefa Potočnika...
Datum vnosa: 24. maj 2013
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
PRATNEMER, Lidija
23. september 1951 -
Osnovno šolo je obiskovala v Slovenskih Konjicah, Kajuhovo gimnazijo v Celju, od leta 1970 do 1974 pa Pravno fakulteto v Ljubljani. V času študija je...
Datum vnosa: 16. februar 2018
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
ROZMAN, Jožef
10. januar 1812 - 12. avgust 1874
Rodil se je Martinu in Tereziji, ki sta bila premožna posestnika. Jožef je obiskoval osnovno šolo pri Svetem Martinu v Stražišču in v Kranju, gimnazij...
Datum vnosa: 21. junij 2013
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
RUDOLF, Branko
31. oktober 1904 - 22. april 1987
Rodil se je v Konjicah kot šesti otrok dr. Ivana Rudolfa, ki je bil med ustanovitelji Čitalnice in leta 1909 v Konjicah zgrajene slovenske šole. Osnov...
Datum vnosa: 12. junij 2013
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
RUDOLF, Ivan
10. april 1855 - 2. december 1942
Ivan Rudolf se je rodil in umrl v Konjicah. Po osnovni šoli in gimnaziji je študiral pravo in se po diplomi vrnil v Konjice kot odvetnik. Ivan Rudolf...
Datum vnosa: 5. december 2019
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
RUDOLF, Vida
5. februar 1900 - 16. julij 1993
Edina hčerka Ivana in Josipine Rudolf. Osnovno šolo je obiskovala v Slovenskih Konjicah, dekliški licej in učiteljišče v Ljubljani. Delala je kot učit...
Datum vnosa: 13. junij 2013
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
ŠALAMON, Arpad
7. september 1930 -
Po diplomi na Pedagoški akademiji leta 1954 je bil eden prvih učiteljev modernega likovnega pouka v Prekmurju. Od 1961. leta je poučeval tehniško vzg...
Datum vnosa: 1. april 2015
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
SEKIRNIK, Marija
23. marec 1934 -
Poročila se je že v času študija. Rodila sta se ji dva otroka in pet vnukov. Pripravništvo je opravljala na okrajni upravi za gozdarstvo v Mariboru. N...
Datum vnosa: 9. junij 2014
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
SERAJNIK, Zdenka
4. avgust 1911 - 22. februar 2003
Zdenka Serajnik, pesnica, prevajalka, pedagoginja in pisateljica je bila rojena v družini Lovrenca in Božene Serajnik, ki sta bila oba učitelja na osn...
Datum vnosa: 21. maj 2013
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
STEGENŠEK, Avguštin
7. julij 1875 - 26. marec 1920
Avguštin Stegenšek se je rodil v družini revnih kočarjev. Družina si je gmotno opomogla, ko je oče Andrej postal mlinar, nato pa še tesar. Avguštin je...
Datum vnosa: 28. junij 2013
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
ŠUC, Adolf
24. maj 1913 - 22. april 1992
Rodil se je v uradniški družini Ignaca in Neže. Po učenju za brivca in zaposlitvi v stroki se je zaposlil pri brivcu Avgustu Radiču v Konjicah. Zaradi...
Datum vnosa: 1. september 2014
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
VAY DE VAYA, Adelma
21. oktober 1840 - 24. maj 1925
Adelma von Vay se je rodila grofu Wurmbrandu in njegovi ženi grofici Teleky. Zgodnje otroštvo je preživela na družinskem posestvu v mestu Schwarzau na...
Datum vnosa: 22. maj 2013
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
VIDEMŠEK, Arkadij
30. marec 1898 - 19. junij 1918
Arkadij (Arko) Videmšek je bil rojen očetu uradniku v (Slovenskih) Konjicah. Bil je pesnik in delavec v kulturi. Osnovno šolo je obiskoval v Konj...
Datum vnosa: 30. december 2019
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
VIDMAR ŠALAMON, Hedviga
1. januar 1942 -
Pripravništvo in kasneje službo je opravljala na Katastrskem uradu Okraja Celje in Slovenskih Konjicah, kasneje tudi na Občinski upravi in pri zasebni...
Datum vnosa: 1. april 2015
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
VODOVNIK, Jurij
22. april 1791 - 17. december 1858
Jurij Vodovnik je bil ljudski pevec in igralec. Tisto, kar pomeni Prešeren v umetniškem pesništvu, predstavlja Vodovnik med ljudskimi slavci. Po pokli...
Datum vnosa: 28. maj 2013
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
WINDISCH-GRÄTZ , Hugo Weriand
17. november 1854 - 15. maj 1920
Hugo Weriand, s polnim plemiškim naslovom Hugo Weriand Alexander Wilhelm Alfred knez von/zu Windisch-Graetz se je rodil v Firencah, ravno tako kot let...
Datum vnosa: 27. maj 2013
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
ZAMLIK, Franc
2. oktober 1708 - 7. februar 1758
Je konjiški kipar in eden najzanimivejših ustvarjalcev, ki je v kiparstvu sledil konjiškim vplivom t.i. podeželske smeri. Predstavljal je vidno konjiš...
Datum vnosa: 1. julij 2014
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
ZELENKO, Martin
30. december 1928 - 25. november 2008
Martin Zelenko se je rodil v delavski družini. Osnovno šolo je obiskoval v štirih krajih Dravske banovine, meščansko šolo, do tretjega razreda, v Slov...
Datum vnosa: 28. maj 2013
Vpis: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
printNatisni seznam
Izdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci primorci pomurci gorenjci združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5