O leksikonu

Biografski leksikon celjskega območja in Zasavja (www.celjskozasavski.si) je spletni vzajemni biografski leksikon znanih prebivalcev, ki živijo ali so živeli na območju upravnih enot Celje, Hrastnik, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Velenje, Zagorje ob Savi in Žalec. Vanj so vključeni podatki o osebnostih, ki so bile na tem območju rojene, so tukaj živele in/ali se šolale, predvsem pa so s svojim delom na katerem koli področju pomembno zaznamovale svoje okolje: pisatelji, pesniki, literarni ter umetnostni zgodovinarji in kritiki, novinarji, slikarji, glasbeniki, arhitekti, duhovniki, znanstveniki, raziskovalci, profesorji, gospodarstveniki, politiki, športniki itd.

Spletno stran upravlja Osrednja knjižnica Celje v sodelovanju z drugimi knjižnicami celjskega območja, vsebine pa vnaša v skladu z vsebinsko zasnovo biografskega leksikona vsaka knjižnica za svoje območje sama.

Spletni biografski leksikon celjskega območja in Zasavja (www.celjskozasavski.si) nastaja sproti in se dopolnjuje s podatki o znanih osebnostih iz zgodovine in sedanjosti vsak dan, tako da njegova vsebina nikoli ni dokončna.


Projekt financirajo: Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, Knjižnica Laško, Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje, Knjižnica Rogaška Slatina, Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Osrednja knjižnica Celje, Osrednja knjižnica Mozirje in Splošna knjižnica Slovenske Konjice.


Kolofon
Ime portala: Celjskozasavski.si – spletni biografski leksikon celjskega območja in Zasavja
Upravljalec portala: Osrednja knjižnica Celje, Muzejski trg 1 a, 3000 Celje
Elektronska pošta: info@celjskozasavski.si
Urednica: Janja Jedlovčnik (Osrednja knjižnica Celje)
Uredniški odbor: Matej Jazbinšek (Knjižnica Laško), Janja Jedlovčnik (Osrednja knjižnica Celje), Andreja Videc (Osrednja knjižnica Celje)
Izdelava in oblikovanje spletne strani: Qualitas d.o.o.
Mednarodna standardna serijska številka: ISSN 2536-4375
COBISS.SI-ID: 22497845