CeljskoZasavski.si CeljskoZasavski.si
x

     Poklici in dejavnosti

Alpinizem, planinstvo (7)
Antropologija (1)
Arheologija (3)
Arhitektura, gradbeništvo (10)
Arhivarstvo (3)
Atletika (3)
Banke (4)
Biologija (2)
Borci za severno mejo (2)
Častni občani (29)
Čebelarstvo (3)
Cerkev (29)
Diplomacija (5)
Domoznanstvo (6)
Duhovniki (26)
Ekonomija (10)
Elektrotehnika (2)
Etnologija (8)
Farmacija (3)
Film (8)
Filozofija (3)
Finance (1)
Fizika (1)
Folklora (1)
Fotografija (16)
Fotomodeli (1)
Galeristi (3)
Gasilstvo (13)
Geografija (4)
Glasba (49)


12345

Šolstvo

 
ARNIČ, Blaž
31. januar 1901 - 1. februar 1970
Skladatelj in glasbeni pedagog se je rodil v Strmcu na kmetiji Zalesnik, v zaselku samotnih gorskih...
Datum vnosa: 16. oktober 2018
BEZENŠEK, Anton
15. april 1854 - 10. december 1915
Rodil se je v Bukovju pri Frankolovem Tomažu in Marjeti Vezenšek (kdaj so se preimenovali v Bezenške...
Datum vnosa: 30. september 2013
BLAZNIK, Pavle
28. junij 1903 - 13. junij 1984
Pavle (Pavel) Blaznik se je rodil v Škofji Loki očetu Mihaelu, čevljarskemu mojstru, in materi Ivani...
Datum vnosa: 29. september 2017
BOLDIN, Aleksandra
7. oktober 1972 -
Diplomirala je leta 1997 na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, smer sociologija in zgodovina....
Datum vnosa: 13. junij 2014
BOLHAR, Alojzij
29. april 1899 - 25. marec 1984
Rojen je bil v Kamniku, leta 1919 je opravil učiteljsko maturo v Ljubljani, v Zagrebu zaključil telo...
Datum vnosa: 30. september 2013
BRILEJ, Jože
7. februar 1924 - 5. december 2015
Rodil se je v železničarski družini v Radečah pri Zidanem Mostu, kjer je tudi obiskoval osnovno šolo...
Datum vnosa: 20. december 2019
BRINAR, Josip
1. november 1874 - 11. marec 1959
Josip Brinar je svoje otroštvo in mladost preživel na kmetiji v Studencah v Hrastniku. Po končani lj...
Datum vnosa: 28. maj 2013
BRUN, Bruno
14. avgust 1910 - 27. februar 1978
Študij klarineta je leta 1945 končal na Glasbeni akademiji v Beogradu, kasneje (1952) se je izpopoln...
Datum vnosa: 21. junij 2013
ČERNEJ, Anica
3. april 1900 - 3. maj 1944
Rojena je bila v učiteljski družini, zato se je pogosto selila. Njeno šolanje se je začelo v Gr...
Datum vnosa: 22. avgust 2013
DERŽEK, Slavko
6. avgust 1949 -
Slavko Deržek je bil rojen v Petrovčah, tam obiskoval osnovno šolo in kasneje celjsko gimnazijo. Po...
Datum vnosa: 1. oktober 2013
DOBNIK, Milan
14. avgust 1945 - 13. februar 2006
Milan Dobnik je bil priljubljeni profesor zgodovine in geografije, ravnatelj ter župan občine Žalec....
Datum vnosa: 4. avgust 2014
DROBNIČ, Josip
18. april 1812 - 5. avgust 1861
Gimnazijo je zaključil v Celju, licej v Gradcu in nato bogoslovje v Celovcu. Kot duhovnik je službov...
Datum vnosa: 1. oktober 2013
FILAČ, Marija Mija
31. januar 1924 - 14. marec 2017
Marija Mija Filač, z dekliškim priimkom Grabner, je bila rojena v Trbovljah. Ob mami in očetu je pr...
Datum vnosa: 21. april 2016
GUČEK, Nanda
26. marec 1936 -
Gospa Nanda Guček se je rodila kot peti otrok (ima še pet sester in brata) očetu trgovcu in orglarju...
Datum vnosa: 14. april 2014
HOFBAUER, Alojz
19. junij 1892 - 12. maj 1972
Alojz Hofbauer se je rodil Jožefu in Antoniji Hofbauer 19. junija 1892 v Hrastniku. Doma so imeli go...
Datum vnosa: 13. maj 2013
JAN, Slavko
7. avgust 1904 - 29. april 1987
Z gledališčem se je srečal že v gimnaziji, ko so s šolsko gledališ...
Datum vnosa: 3. september 2018
JESENOVEC, France
18. oktober 1906 - 22. marec 1984
France Jesenovec je po gimnaziji v Ljubljani tam tudi nadaljeval s študijem slavistike in ga zaključ...
Datum vnosa: 4. oktober 2013
KOCBEK, Fran
26. januar 1863 - 7. avgust 1930
Ustanovitelj in dolgoletni predsednik Savinjske podružnice Slovenskega planinskega društva je osnovn...
Datum vnosa: 21. avgust 2013
KOCEN, Blaž
24. januar 1821 - 29. maj 1871
Rojen je bil v Hotunjah pri Ponikvi, gimnazijo v Celju je obiskoval v letih od 1834–1839, kasneje pa...
Datum vnosa: 8. oktober 2013
KODERMAN, Filip
1. april 1834 - 17. september 1916
Ljudsko šolo je obiskoval v Sv. Lovrencu. Med letoma 1850−1852 je obiskoval učiteljišče v Mariboru i...
Datum vnosa: 6. november 2019
KONČNIK, Peter
28. junij 1844 - 4. marec 1919
Gimnazijo je zaključil leta 1864 v Celovcu, nato pa doštudiral na dunajski univerzi zgodovino in sla...
Datum vnosa: 9. oktober 2013
KONŠEK, Valentin
4. februar 1816 - 16. julij 1899
Rojen je bil na Trojanah, nato je študiral pravo v Gradcu, leta 1841 postal suplent na gimnaziji v M...
Datum vnosa: 9. oktober 2013
KOŽUH, Josip
22. marec 1854 - 5. marec 1948
Rojen je bil v Dvoru 10 pri Polhovem Gradcu. Njegova rojstna hiša, ki je bila v času njegovega rojst...
Datum vnosa: 9. oktober 2013
KOŽUH, Karel
18. oktober 1908 - 17. oktober 1991
Rodil se je očetu Blažu in mami Mariji, dekliško Zorko. Osnovno šolo je obiskoval v Črešnjicah ter š...
Datum vnosa: 17. december 2019
KUMER, Drago
31. oktober 1926 - 30. oktober 1994
Rodil se je kot nezakonski otrok. V Braslovčah je končal nižjo srednjo šolo. Zaradi težkih socialni...
Datum vnosa: 22. december 2014
LESKOVŠEK, Tone
9. julij 1919 - 17. april 1979
Šolal se je v Ljubljani, kjer je končal nižjo gimnazijo za Bežigradom, nato je študij nadaljeval na...
Datum vnosa: 6. junij 2013
LEVSTIK, Vera
3. december 1890 - 23. avgust 1967
Po očetovem zgledu je postala učiteljica in službovala najprej na Teharju, nato pa v Taboru v Savinj...
Datum vnosa: 26. avgust 2013
LILEK, Emilijan
15. oktober 1851 - 14. februar 1940
Po gimnaziji v Mariboru se je vpisal na graško univerzo in leta 1877 opravil profesorski izpit iz ze...
Datum vnosa: 5. november 2013
LINDNER, Gustav Adolf
11. marec 1828 - 16. oktober 1887
Rojen v Roždalovicah na Češkem. Šolal se je v Pragi in Litomericah. Starši so želeli, da bi postal d...
Datum vnosa: 5. november 2013
LIŠANIN, Mihailo
19. november 1949 -
Rojen je bil v vasici Lazac pri Kraljevu, osnovno šolo je obiskoval v rojstni vasi, srednjo strojno...
Datum vnosa: 6. november 2013
LORGER, Stanko
14. februar 1931 - 25. april 2014
Po končani gimnaziji se je vpisal na Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani in uspešno...
Datum vnosa: 6. november 2013
MAROLT, Jože
31. januar 1924 - 16. februar 2009
Rojen je bil v kmečki družini s sedmimi otroki na Plešivcu, na hribovskem območju Šaleške doline. Vo...
Datum vnosa: 6. november 2013
MATEK, Blaž
3. februar 1852 - 29. januar 1910
Njegova starša sta se preživljala z mlinarsko obrtjo. Blaž se je že v osnovni šoli v Gornjem Gradu t...
Datum vnosa: 6. november 2013
MLINAR, Ivan
18. december 1897 - 29. avgust 1980
Po osnovni šoli zaradi šibkega socialnega položaja staršev ni mogel šolanja nadaljevati takoj. Na ce...
Datum vnosa: 7. november 2013
OBLAK, Vatroslav Ignacij
15. maj 1864 - 15. april 1896
Starša (oče podobar, mati gospodinja) sta se priselila v Celje iz Poljanske doline, tako da je bil s...
Datum vnosa: 8. november 2013
ONIČ, France
29. januar 1901 - 4. april 1975
Oče je bil postajenačelnik v Petrovčah,a je kmalu umrl, zato se je mama z dvema sinovoma preselila v...
Datum vnosa: 23. december 2014
OREL, Tine
9. februar 1913 - 3. junij 1985
Rodil se je v delavsko kmečki družini. Mati Rozalija je delala doma, saj so imeli v najemu 30 ha zem...
Datum vnosa: 8. november 2013
OROŽEN, Božena
31. oktober 1929 -
Rodila se je v Celju na tedanjem Vrazovem, sedaj Gledališkem trgu 8, v isti hiši, kjer živi še sedaj...
Datum vnosa: 3. september 2013
OROŽEN, Janko
10. december 1891 - 30. september 1989
Janko Orožen se je rodil v vasi Turje v kmečki družini s petimi otroki. Prvo znanje je nabiral v eno...
Datum vnosa: 15. maj 2013
PAVLETIČ-LORENČAK, Darinka
30. december 1924 - 19. november 2010
Darinka Pavletič – Lorenčak, slikarka, likovna pedagoginja, pesnica, je bila po rodu Primorka, saj j...
Datum vnosa: 4. avgust 2014
PIRNIK, Makso
28. avgust 1902 - 12. avgust 1993
Osnovno šolo je obiskoval na Prihovi pri Konjicah, zatem pa še gimnazijo in učiteljišče. Po maturi l...
Datum vnosa: 15. februar 2018
POKLIČ, Ivan (Janko)
3. maj 1945 - 12. junij 2013
Dolgoletni ravnatelj Srednje ekonomske šole v Celju je bil rojen v Vitanju, tam obiskoval tudi osnov...
Datum vnosa: 12. november 2013
PRAPROTNIK, Franc
28. januar 1849 - 20. julij 1933
Oče mozirskega sadjarstva je obiskoval ljudsko šolo v Šmartnem ob Paki. Po dveh letih je šolanje nad...
Datum vnosa: 24. julij 2018
PREDAN, Drago
18. oktober 1904 - 22. januar 1976
Rodil se je na Ptujski Gori v družini malega kmeta in obrtnika, a je večji del svojega življenja in...
Datum vnosa: 4. avgust 2014
PUŠELJA, Ratimir
13. oktober 1941 - 7. december 2015
V rojstnem kraju je zaključil osnovno šolo, se vpisal na šolo za oblikovanje v Hercegnovem in jo kon...
Datum vnosa: 12. november 2013
RAINER, Meta
23. februar 1904 - 13. januar 1995
Meta Rainer, mladinska pesnica in prevajalka, je rojena na Ptujski gori. Kmalu po rojstvu se skupaj...
Datum vnosa: 24. julij 2013
RAZBORŠEK, Nande
18. oktober 1932 - marec 2010
Nande Razboršek (njegovo pravo ime je bilo Fortunat) je osnovno šolo obiskoval v Šentgotardu, nižjo...
Datum vnosa: 6. junij 2013
REBEUŠEK, Ludvik
5. julij 1921 - 30. november 2017
Rojen v Celju, kjer je obiskoval osnovno šolo in nižjo gimnazijo, šolanje na trgovski akademiji v Lj...
Datum vnosa: 13. november 2013
ROŠ, Fran
14. januar 1898 - 22. avgust 1976
Po končani osnovni šoli ter gimnaziji v Celju je najprej vpisal pravo v Zagrebu, po dveh semestrih p...
Datum vnosa: 13. november 2013
ROZMAN, Smiljan
28. januar 1927 - 15. marec 2007
Smiljan Rozman, pisatelj, dramatik, glasbenik, slikar in učitelj, se je kot najstarejši izmed petih...
Datum vnosa: 23. avgust 2018
RUDOLF, Vida
5. februar 1900 - 16. julij 1993
Edina hčerka Ivana in Josipine Rudolf. Osnovno šolo je obiskovala v Slovenskih Konjicah, dekliški li...
Datum vnosa: 13. junij 2013
ŠKRINAR MAJDIČ, Majda
29. maj 1958 -
Po končani osnovni šoli se je vpisala na trboveljsko gimnazijo. Srednješolska leta so bila zanjo zel...
Datum vnosa: 21. januar 2016
STEFANCIOSA, Anton
23. april 1893 - 1981
Bil je prvi od devetih sinov Antona in Marije, rojene Marinc, pri Svetem Florijanu – sedaj Stojno se...
Datum vnosa: 23. maj 2013
TAUFER, Vida
15. junij 1903 - 18. oktober 1966
Obiskovala je učiteljišče v Mariboru in leta 1923 maturirala. Poučevala je v raznih krajih po Sloven...
Datum vnosa: 27. maj 2013
ULČER, Janez Krstnik
13. junij 1725 - 18. april 1794
Sin premožnih staršev iz Laškega je obiskoval gimnazijo v Gradcu. Na univerzi je študiral retoriko,...
Datum vnosa: 17. julij 2013
VALENTINIČ, Karel
1843 - 1922
Bil je sin uglednega Laščana, župana in člana okrajnega šolskega sveta. Karel je po končanem š...
Datum vnosa: 17. julij 2013
VREČER, Rajko
31. avgust 1875 - 5. februar 1962
Rajko Vrečer je po osnovni šoli v domačem kraju in meščanski šoli v Celju obiskoval učiteljišče v Ma...
Datum vnosa: 15. november 2013
VREČER, Gašpar
5. januar 1845 - 14. februar 1898
Gašpar Vrečer je bil teharski učitelj in narodnjak, ki se je rodil v Sv. Lovrencu pod Prežinom (dane...
Datum vnosa: 28. december 2017
ZAVOLOVŠEK, Alojz
27. april 1928 - 29. junij 2017
Mozirski slikar se je rodil v kmečki družini v Radmirju, kjer je obiskoval tudi osnovno šolo. Z glas...
Datum vnosa: 25. september 2017
ZUPANČIČ (SUPPANTSCHITSCH), Janez Anton
22. maj 1785 - 24. julij 1833
Janez Anton Zupančič (Johann Anton Suppantschitsch), leposlovec, potopisec, zgodovinar in e...
Datum vnosa: 23. avgust 2018Izdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci primorci pomurci gorenjci združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5