CeljskoZasavski.si CeljskoZasavski.si
x

     Poklici in dejavnosti

Alpinizem, planinstvo (7)
Antropologija (1)
Arheologija (3)
Arhitektura, gradbeništvo (10)
Arhivarstvo (3)
Atletika (3)
Banke (4)
Biologija (2)
Borci za severno mejo (2)
Častni občani (29)
Čebelarstvo (3)
Cerkev (29)
Diplomacija (5)
Domoznanstvo (6)
Duhovniki (26)
Ekonomija (10)
Elektrotehnika (2)
Etnologija (8)
Farmacija (3)
Film (8)
Filozofija (3)
Finance (1)
Fizika (1)
Folklora (1)
Fotografija (16)
Fotomodeli (1)
Galeristi (3)
Gasilstvo (13)
Geografija (4)
Glasba (49)


12345

Župani

 
BURNIK, Dušan (Franc)
6. avgust 1934 -
Rojen v Celju, šolal se je po različnih krajih Slovenije, saj se je oče (ing. rudarstva) z družino...
Datum vnosa: 1. oktober 2013
DOBNIK, Milan
14. avgust 1945 - 13. februar 2006
Milan Dobnik je bil priljubljeni profesor zgodovine in geografije, ravnatelj ter župan občine Žalec....
Datum vnosa: 4. avgust 2014
ELSBACHER, Konrad
20. februar 1870 - 4. november 1943
Realko in trgovsko šolo je obiskoval v Ljubljani, nato se je vrnil v Laško in se l. 1903 poročil z A...
Datum vnosa: 18. julij 2013
FAZARINC, Anton
25. maj 1864 - 19. julij 1937
Rojen je bil v družini s štirimi otroki na Ostrožnem pri Celju, kjer se priimek v variantah Fasarinc...
Datum vnosa: 2. oktober 2013
GABROVEC - LENKA, Emilija
10. oktober 1915 - 23. april 1995
Emilija (Milica) Gabrovec - Lenka se je rodila v delavski družini na Kneži pri Podmelcu v tolminskem...
Datum vnosa: 3. oktober 2013
GLINŠEK, Ivan (Janez)
30. april 1878 - 24. junij 1962
Rojen je bil v kmečki družini s sedmimi otroki na Zgornji Hudinji. Že njegov oče Matevž Glinšek je o...
Datum vnosa: 3. oktober 2013
GORIČAN, Alojz
19. maj 1888 - 17. februar 1968
Dr. Alojz Goričan je bil rojen v Spodnji Ložnici pri Slovenski Bistrici. Po končani gimnaziji je štu...
Datum vnosa: 3. oktober 2013
GORIČAR, Matija
24. marec 1883 - 3. avgust 1956
Dolgoletni župan Mozirja je v rojstnem kraju obiskoval ljudsko šolo. V Celju je končal meščansko šol...
Datum vnosa: 5. julij 2016
GORINŠEK, Miran
28. maj 1960 -
Rodil se je Ivanu (Janezu) in Matildi, rojeni Adam. Osnovno šolo je končal na Osnovni šoli ob Dravin...
Datum vnosa: 4. junij 2014
GRADIŠNIK, Fedor ml.
1. oktober 1917 - 3. februar 1983
Sin znanega istoimenskega celjskega lekarnarja in kulturnika, se je rodil v Ljubljani, skoraj vsa ka...
Datum vnosa: 3. oktober 2013
GROŠELJ, Leopold
13. avgust 1941 - 19. september 2018
Rodil se je v rudarski družini kot najmlajši izmed dveh bratov v Zagorju ob Savi. Po končani osnovn...
Datum vnosa: 17. oktober 2018
HENN, Roman Alexander
23. februar 1844 - 15. februar 1925
Ustanovitelj in dolgoletni vodja zdravilišča Radenci, Roman Henn, se je rodil na Dobrni, kjer je bil...
Datum vnosa: 16. junij 2018
HENN, Karl Friedrich
5. maj 1809 (?) - 19. junij 1877
Ime Vojničana dr. Karla Henna (priimek je večkrat zapisan tudi kot Hen) je najtesneje povez...
Datum vnosa: 16. junij 2018
HIMMER, Robert
25. marec 1890 - 1945
Robert Himmer, rojen v Beljaku v Avstriji, se je s starši že v prvem letu starosti preselil v Celje....
Datum vnosa: 4. oktober 2013
HRAŠOVEC, Juro
6. julij 1858 - 12. maj 1957
Dr. Juro Hrašovec pomeni eno najbolj karizmatičnih osebnosti celjske splošne in zlasti politične zgo...
Datum vnosa: 4. oktober 2013
HRASTNIK, Valentin
6. februar 1876 - 25. januar 1952
Valentin Hrastnik, delovodja v Westnovi tovarni emajlirane posode, naj bi bil po podatkih Škofijskeg...
Datum vnosa: 4. oktober 2013
ISKRAČ - FRANKOLSKI, Jožef
13. marec 1836 - 4. julij 1900
Rodil se je v kmečki družini očetu Blažu in materi Mariji, rojeni Slemenik. Po štirih letih gimnazij...
Datum vnosa: 3. december 2019
JABORNEGG PL. ALTENFELS, Heinrich
13. februar 1866 - 22. november 1936
Rojen je bil kot eden petih otrok v plemiški družini Altenfelsov v Neumarktlu (avstrijska Štajerska)...
Datum vnosa: 4. oktober 2013
JERMAN, Riko
30. marec 1918 - 5. januar 1982
Riko Jerman izhaja iz Zabukovice pri Žalcu. Po končani trgovski šoli je najprej delal v Petrovčah, n...
Datum vnosa: 4. oktober 2013
JOŠT, Jože
12. februar 1912 - 28. januar 1988
Rojen je bil kot eden od petih otrok na veliki kmetiji v Vojniku. Kot kmečki sin službe ni dobil, za...
Datum vnosa: 5. oktober 2013
KIDRIČ, Branko
13. september 1962 -
Otroštvo je preživljal v Cerovcu pod Bočem blizu Rogaške Slatine. Leta 1981 je končal Srednjo tehniš...
Datum vnosa: 22. oktober 2013
KLANČIŠAR - NANDE, Martin
2. november 1903 - 27. november 1974
Martin Klančišar - Nande, rojen v številni kmečki družini nad Trbovljami, se je zaradi skromnih razm...
Datum vnosa: 5. oktober 2013
KODERMAN, Filip
1. april 1834 - 17. september 1916
Ljudsko šolo je obiskoval v Sv. Lovrencu. Med letoma 1850−1852 je obiskoval učiteljišče v Mariboru i...
Datum vnosa: 6. november 2019
KOKALJ, Stane
3. maj 1897 - 26. december 1967
Stane Kokalj je bil kmečki sin iz Velike vasi pri Ljubljani. Že trinajstleten je odšel na Češko, v t...
Datum vnosa: 9. oktober 2013
KUKOVEC, Vinko
23. december 1870 - 5. oktober 1939
Rojen je bil v Koračicah pri Ormožu v znani narodno zavedni kmečki družini. Do svojega 19. leta je p...
Datum vnosa: 14. oktober 2013
LEŠNIK, Lojze
10. junij 1898 - 10. avgust 1976
Kot rudniški delavec in sindikalist je bil član sindikata Strokovne zveze rudarjev, organizacije krš...
Datum vnosa: 18. julij 2013
LUKAN, Miroslav Friderik
26. junij 1875 - 23. avgust 1939
Dr. Miroslav (Friderik) Lukan je študiral pravo v Gradcu in na Dunaju in ga končal z doktoratom let...
Datum vnosa: 6. november 2013
MAROLT, Jože
31. januar 1924 - 16. februar 2009
Rojen je bil v kmečki družini s sedmimi otroki na Plešivcu, na hribovskem območju Šaleške doline. Vo...
Datum vnosa: 6. november 2013
MIHELČIČ, Alojzij
3. marec 1880 - 10. februar 1975
Po končani ljudski šoli ga je veselje do glasbe vodilo v ljubljansko orglarsko šolo. Vrsto let je sl...
Datum vnosa: 7. november 2013
MOČNIK, Vlado
9. julij 1910 - 22. september 1984
Rojen je bil v veleposestniški, narodno zavedni družini. Že kot srednješolec je delal v narodno zave...
Datum vnosa: 7. november 2013
NECKERMANN, Josef
29. november 1829 - 20. junij 1893
Rojen je bil v družini okrožnega ranocelnika in mestnega zdravnika Rudolfa Neckermanna. V domačem me...
Datum vnosa: 7. november 2013
PODERGAJS, Benedikt
18. julij 1953 -
Po osnovni šoli, ki jo je obiskoval v Vojniku, je končal Srednjo versko šolo Želimlje, nato pa še Vi...
Datum vnosa: 30. november 2019
PODVRŠNIK, Boris
7. februar 1963 -
Rodil se je Borisu (Vinku) in Mariji, rojeni Volčič. Osnovno šolo je obiskoval v Zrečah, srednjo ele...
Datum vnosa: 8. julij 2014
PUST, Franc
13. avgust 1814 - 9. marec 1871
Oče Franca Pusta, ki mu je bilo prav tako ime Franc, je bil doma iz Prapretna nad Hrastnikom. Leta 1...
Datum vnosa: 13. december 2019
RAKUSCH, Julius
8. april 1852 - 24. december 1910
Član stare nemške celjske družine. Leta 1870 se je zaposlil v trgovini z železnino, ki je bila last...
Datum vnosa: 13. november 2013
REBOV, Jožef
18. februar 1856 - 1949
Jožef Rebov, p. d. Janez, je bil posestnik, teharski župan, politik in član vrste teharskih društev...
Datum vnosa: 22. december 2017
ROJEC, Anton
11. avgust 1937 -
Rojen je bil v kmečki družini z devetimi otroki. Gimnazijo je zaključil v Celju, leta 1961 pa pravno...
Datum vnosa: 13. november 2013
RUPRET, Franc
10. oktober 1915 - 24. marec 2001
Rojen je bil na majhni kmetiji v zaselku Korte, v bližini vasi Šonovo pri Kozjem. V Krškem je po meš...
Datum vnosa: 13. november 2013
SAMEC, Maksimilijan (Maks) st.
10. oktober 1844 - 19. avgust 1889
Zdravnik Maksimilijan (tudi Maks ali Makso) Samec se je rodil v Arclinu v kmečki družini očetu Jakob...
Datum vnosa: 8. avgust 2019
ŠROT, Bojan
9. februar 1960 -
Rojen je bil v delavski družini kot najmlajši od treh fantov. Po končani gimnaziji v Celju je leta...
Datum vnosa: 21. februar 2013
STEPIŠNIK, Edvard
14. september 1943 -
Edvard Stepišnik izhaja iz kmečke družine iz Drešinje vasi. Sprva je želel ostati na kmetiji, toda a...
Datum vnosa: 13. november 2013
STIGER, Gustav
2. maj 1848 - 31. december 1902
Stigerji so bili ena najbolj znanih celjskih nemških trgovskih družin. Gustav je bil že leta 18...
Datum vnosa: 13. november 2013
STOJAN, Martin
29. avgust 1874 - 20. december 1968
Martin Stojan ml. je bil mizarski mojster, župan, teharski občinski odbornik, porotnik na sodišču in...
Datum vnosa: 22. december 2017
SVETEK, Andrej
27. oktober 1897 - 24. april 1983
Andrej Svetek je bil rojen v ljubljanskih Mostah in se tam tudi šolal. Že leta 1915 je bil mobilizir...
Datum vnosa: 14. november 2013
TROGAR, Zdravko
30. avgust 1930 - 10. december 2007
Zdravko Trogar je izhajal iz delavske družine iz Šmartnega ob Dreti. Osnovno in meščansko šolo je ko...
Datum vnosa: 14. november 2013
UČAKAR - LUBO, Marjan
3. julij 1921 - 21. avgust 2005
Marjan Učakar je bil rojen v obrtni družini v Ljubljani kot najmlajši od dvanajstih otrok. Njegovo š...
Datum vnosa: 14. november 2013
VODUŠEK, Gustav
17. julij 1859 - 17. februar 1937
Gustav Vodušek je bil najmarkantnejša osebnost v Trbovljah pred in po prvi svetovni vojni. Rodil se...
Datum vnosa: 29. september 2017
VORŠIČ, Alojzij
16. junij 1888 - 25. avgust 1973
Dr. Alojzij Voršič, kmečki sin, rojen v Bratonečicah v Prlekiji, se je šolal v domačem kraju, Maribo...
Datum vnosa: 15. november 2013
VRABIČ, Olga
26. marec 1916 - 27. julij 2001
Rojena je bila v Šmohorju na Koroškem v Avstriji, od koder se je morala njena družina zaradi naciona...
Datum vnosa: 15. november 2013
ZIMŠEK, Tone
14. julij 1940 - 17. oktober 2012
Tone Zimšek izhaja iz obrtne družine s Svetine, kjer je bil v družini s petimi otroki najstarejši si...
Datum vnosa: 15. november 2013
ZIMŠEK, Jože
11. marec 1944 -
Jože Zimšek je mlajši brat Toneta Zimška. Po dokončani srednji šoli v Celju nadaljuje s šolanjem v L...
Datum vnosa: 15. november 2013
ŽUŽEK, Leopold
11. september 1877 - 5. september 1927
Dr. Leopold Žužek, pravnik in upravni delavec, je bil rojen v Žužemberku. Študij prava je zaključil...
Datum vnosa: 15. november 2013Izdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci primorci pomurci gorenjci združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5