CeljskoZasavski.si CeljskoZasavski.si
x





     Poklici in dejavnosti

Alpinizem, planinstvo (7)
Antropologija (1)
Arheologija (3)
Arhitektura, gradbeništvo (10)
Arhivarstvo (3)
Atletika (3)
Banke (4)
Biologija (2)
Borci za severno mejo (2)
Častni občani (29)
Čebelarstvo (3)
Cerkev (29)
Diplomacija (5)
Domoznanstvo (6)
Duhovniki (26)
Ekonomija (10)
Elektrotehnika (2)
Etnologija (8)
Farmacija (3)
Film (8)
Filozofija (3)
Finance (1)
Fizika (1)
Folklora (1)
Fotografija (16)
Fotomodeli (1)
Galeristi (3)
Gasilstvo (13)
Geografija (4)
Glasba (49)


12345

Politika

 
BAŠ, Lovro
3. avgust 1849 - 8. maj 1924
Po končani gimnaziji v Celju je študiral pravo v Gradcu in na Dunaju. Na Dunaju je bil član napredne...
Datum vnosa: 13. december 2017
BIZILJ, Ljerka
26. december 1953 -
Otroštvo je preživela v Žalcu, v Celju je končala gimnazijo in šolanje nadaljevala na Univerzi v Lju...
Datum vnosa: 23. december 2014
BUČER, Jože
20. marec 1935 -
Diplomirani inženir kmetijstva in univerzitetni diplomirani ekonomist se je rodil v Zagaju v bližini...
Datum vnosa: 1. oktober 2013
BURNIK, Dušan (Franc)
6. avgust 1934 -
Rojen v Celju, šolal se je po različnih krajih Slovenije, saj se je oče (ing. rudarstva) z družino...
Datum vnosa: 1. oktober 2013
CELJSKA, Ana
1380–1388 - 1416
Ana je bila edini otrok Viljema I. Celjskega, sina Ulrika I. Celjskega in Adelajde Ortenburške, in A...
Datum vnosa: 22. februar 2017
CELJSKA, Barbara
ok. 1392 - 11. julij 1451
Barbara je bila najmlajša hčerka Hermana II. in Ane Schaunberške. Veliki strateg Celjskih Herman II....
Datum vnosa: 29. januar 2013
CELJSKI, Herman II.
ok. 1361 - 13. oktober 1435
Rojen je bil celjskemu grofu Hermanu I. in materi Katarini, hčerki Stjepana II. Kotromanića, bosansk...
Datum vnosa: 30. september 2013
CELJSKI, Ulrik II.
po 1405 - 9. november 1456
»Zadnji Celjan«, Friderikov sin, je bil že od otroških let določen, da namesto svojega očeta nadalju...
Datum vnosa: 30. september 2013
CELJSKI, Friderik II.
okoli 1380 - poleti 1454
Friderik II. Celjski je poleg očeta Hermana II. in sina Ulrika II. med ljudmi gotovo najbolj poznan...
Datum vnosa: 30. september 2013
DEČKO, Ivan
9. avgust 1859 - 3. november 1908
Po mariborski gimnaziji je nadaljeval študij prava v Gradcu in ga leta 1883 tudi končal. Kot koncipi...
Datum vnosa: 1. oktober 2013
DIACCI, Lojze (Alojz)
19. junij 1903 - 18. november 1984
Z Govc (Sedraža) je vsak dan hodil na "šiht" čez hrib v rudnik Huda jama. Bil je rudar, ki je kmalu...
Datum vnosa: 18. julij 2013
DRNOVŠEK, Janez
17. maj 1950 - 23. februar 2008
Študij ekonomije je zaključil na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 1986 je doktoriral i...
Datum vnosa: 23. maj 2013
FAZARINC, Anton
25. maj 1864 - 19. julij 1937
Rojen je bil v družini s štirimi otroki na Ostrožnem pri Celju, kjer se priimek v variantah Fasarinc...
Datum vnosa: 2. oktober 2013
GABROVEC - LENKA, Emilija
10. oktober 1915 - 23. april 1995
Emilija (Milica) Gabrovec - Lenka se je rodila v delavski družini na Kneži pri Podmelcu v tolminskem...
Datum vnosa: 3. oktober 2013
GLINŠEK, Ivan (Janez)
30. april 1878 - 24. junij 1962
Rojen je bil v kmečki družini s sedmimi otroki na Zgornji Hudinji. Že njegov oče Matevž Glinšek je o...
Datum vnosa: 3. oktober 2013
GORIČAN, Alojz
19. maj 1888 - 17. februar 1968
Dr. Alojz Goričan je bil rojen v Spodnji Ložnici pri Slovenski Bistrici. Po končani gimnaziji je štu...
Datum vnosa: 3. oktober 2013
GORIČAR, Matija
24. marec 1883 - 3. avgust 1956
Dolgoletni župan Mozirja je v rojstnem kraju obiskoval ljudsko šolo. V Celju je končal meščansko šol...
Datum vnosa: 5. julij 2016
GRADIŠNIK, Fedor ml.
1. oktober 1917 - 3. februar 1983
Sin znanega istoimenskega celjskega lekarnarja in kulturnika, se je rodil v Ljubljani, skoraj vsa ka...
Datum vnosa: 3. oktober 2013
GREGOREC, Lavoslav
17. december 1839 - 22. oktober 1924
Lavoslav Gregorec je po gimnaziji v Mariboru nadaljeval s študijem bogoslovja v Gradcu in leta 1864...
Datum vnosa: 3. oktober 2013
GROŠELJ, Leopold
13. avgust 1941 - 19. september 2018
Rodil se je v rudarski družini kot najmlajši izmed dveh bratov v Zagorju ob Savi. Po končani osnovn...
Datum vnosa: 17. oktober 2018
HAUSENBICHLER, Janez
13. december 1838 - 11. april 1896
Janezov oče je bil sin premožnejših staršev iz Šempetra v Savinjski...
Datum vnosa: 28. junij 2013
HRAŠOVEC, Juro
6. julij 1858 - 12. maj 1957
Dr. Juro Hrašovec pomeni eno najbolj karizmatičnih osebnosti celjske splošne in zlasti politične zgo...
Datum vnosa: 4. oktober 2013
HRASTNIK, Valentin
6. februar 1876 - 25. januar 1952
Valentin Hrastnik, delovodja v Westnovi tovarni emajlirane posode, naj bi bil po podatkih Škofijskeg...
Datum vnosa: 4. oktober 2013
JABORNEGG PL. ALTENFELS, Heinrich
13. februar 1866 - 22. november 1936
Rojen je bil kot eden petih otrok v plemiški družini Altenfelsov v Neumarktlu (avstrijska Štajerska)...
Datum vnosa: 4. oktober 2013
JERMAN, Riko
30. marec 1918 - 5. januar 1982
Riko Jerman izhaja iz Zabukovice pri Žalcu. Po končani trgovski šoli je najprej delal v Petrovčah, n...
Datum vnosa: 4. oktober 2013
JORDAN, Romana
8. januar 1966 -
Otroštvo je preživela v Latkovi vasi v Občini Prebold. Leta 1990 je diplomirala na Fakulteti z...
Datum vnosa: 23. december 2014
JOŠT, Jože
12. februar 1912 - 28. januar 1988
Rojen je bil kot eden od petih otrok na veliki kmetiji v Vojniku. Kot kmečki sin službe ni dobil, za...
Datum vnosa: 5. oktober 2013
JUG, Štefan
1. junij 1944 -
V celjsko zgodovino se je vpisal predvsem kot mednarodno priznani rokometni sodnik, ki je to delo op...
Datum vnosa: 5. oktober 2013
KIDRIČ, Boris
10. april 1912 - 11. april 1953
Boris Kidrič je bil revolucionar, marksistični mislec, politični voditelj, narodni heroj, predvsem p...
Datum vnosa: 18. april 2013
KLANČIŠAR - NANDE, Martin
2. november 1903 - 27. november 1974
Martin Klančišar - Nande, rojen v številni kmečki družini nad Trbovljami, se je zaradi skromnih razm...
Datum vnosa: 5. oktober 2013
KNAFELC, Franc
8. februar 1934 - Julij 2018
Rojen je bil v delavski družini v Gaberju kot najmlajši od štirih otrok, leta 1938 pa se je družina...
Datum vnosa: 8. oktober 2013
KOČEVAR, Štefan
14. avgust 1808 - 22. februar 1883
Po gimnaziji v Mariboru je šolanje nadaljeval v Gradcu, na liceju leta 1829 dokončal filozofijo, let...
Datum vnosa: 8. oktober 2013
KOKALJ, Stane
3. maj 1897 - 26. december 1967
Stane Kokalj je bil kmečki sin iz Velike vasi pri Ljubljani. Že trinajstleten je odšel na Češko, v t...
Datum vnosa: 9. oktober 2013
KRAMER, Albert
6. oktober 1882 - 27. maj 1943
Pravnik, politik in novinar Albert Kramer se je politično udejstvo...
Datum vnosa: 23. maj 2014
KUKOVEC, Vinko
23. december 1870 - 5. oktober 1939
Rojen je bil v Koračicah pri Ormožu v znani narodno zavedni kmečki družini. Do svojega 19. leta je p...
Datum vnosa: 14. oktober 2013
LAYKAUF, Žiga
7. oktober 1868 - 16. marec 1938
Laykauf (Lajákov) Žiga - Mozirski, pesnik in publicist, je bil posinovljenec mozirskega ranocelnika...
Datum vnosa: 1. julij 2013
LESKOŠEK - LUKA, Franc
9. december 1897 - 5. junij 1983
Njegov rod izhaja iz Andraža nad Polzelo v Savinjski dolini, po propadu kmetije pa so se potomci raz...
Datum vnosa: 14. oktober 2013
LEŠNIK, Lojze
10. junij 1898 - 10. avgust 1976
Kot rudniški delavec in sindikalist je bil član sindikata Strokovne zveze rudarjev, organizacije krš...
Datum vnosa: 18. julij 2013
LORGER, Viktor
12. november 1891 - 25. april 1971
Znameniti šmarski zdravnik, dr. Viktor Lorger, je bil rojen v preprosti trški družini materi Otiliji...
Datum vnosa: 27. junij 2018
LUKAN, Miroslav Friderik
26. junij 1875 - 23. avgust 1939
Dr. Miroslav (Friderik) Lukan je študiral pravo v Gradcu in na Dunaju in ga končal z doktoratom let...
Datum vnosa: 6. november 2013
MAROLT, Jože
31. januar 1924 - 16. februar 2009
Rojen je bil v kmečki družini s sedmimi otroki na Plešivcu, na hribovskem območju Šaleške doline. Vo...
Datum vnosa: 6. november 2013
MIHELČIČ, Alojzij
3. marec 1880 - 10. februar 1975
Po končani ljudski šoli ga je veselje do glasbe vodilo v ljubljansko orglarsko šolo. Vrsto let je sl...
Datum vnosa: 7. november 2013
MOČNIK, Vlado
9. julij 1910 - 22. september 1984
Rojen je bil v veleposestniški, narodno zavedni družini. Že kot srednješolec je delal v narodno zave...
Datum vnosa: 7. november 2013
NECKERMANN, Josef
29. november 1829 - 20. junij 1893
Rojen je bil v družini okrožnega ranocelnika in mestnega zdravnika Rudolfa Neckermanna. V domačem me...
Datum vnosa: 7. november 2013
NOVAČAN, Anton
9. julij 1887 - 22. marec 1951
Malo je tako pestrih in razburljivih biografij med slovenskimi literati, kakor je Novačanova. Rojen...
Datum vnosa: 7. november 2013
OROŽEN, Marjan
27. februar 1930 - 17. marec 2015
Po osnovnošolskem izobraževanju v domači vasi Turje in na Dolu pri Hrastniku se je vpisal na celjsko...
Datum vnosa: 23. julij 2013
PEČNAK, Josip
24. januar 1816 - 2. maj 1905
Josip, tudi Jožef, Pečnak je bil eden najbolj vsestranskih Teharčanov, bil je podjetnik, gostilničar...
Datum vnosa: 18. december 2017
PUNCER, Srečko (Feliks)
6. maj 1895 - 29. april 1919
Oče in mati Srečka (Feliksa) Puncerja sta bila Savinjčana, vendar je družina sprva živela v Loki pri...
Datum vnosa: 12. november 2013
RAKUSCH, Julius
8. april 1852 - 24. december 1910
Član stare nemške celjske družine. Leta 1870 se je zaposlil v trgovini z železnino, ki je bila last...
Datum vnosa: 13. november 2013
REBOV, Jožef
18. februar 1856 - 1949
Jožef Rebov, p. d. Janez, je bil posestnik, teharski župan, politik in član vrste teharskih društev...
Datum vnosa: 22. december 2017
ROBLEK, Fran
28. junij 1865 - 22. marec 1935
Bil je edini sin Franca Robleka in Marije roj. Žuža Roblek. Po zaključeni realki v Celju je šolanje...
Datum vnosa: 1. julij 2013
ROJEC, Anton
11. avgust 1937 -
Rojen je bil v kmečki družini z devetimi otroki. Gimnazijo je zaključil v Celju, leta 1961 pa pravno...
Datum vnosa: 13. november 2013
RUPRET, Franc
10. oktober 1915 - 24. marec 2001
Rojen je bil na majhni kmetiji v zaselku Korte, v bližini vasi Šonovo pri Kozjem. V Krškem je po meš...
Datum vnosa: 13. november 2013
SENIČAR, Ivan
19. junij 1935 - 8. december 2019
Rojen v Trnovljah pri Celju, osnovno šolo je obiskoval pod nemško okupacijo, nato celjsko gimnazijo....
Datum vnosa: 13. november 2013
ŠENTJURC, Lidija
18. marec 1911 - 6. november 2000
Rodila se je v rudarski družini kot ena izmed treh otrok. V prvi svetovni vojni je izgubila očeta. K...
Datum vnosa: 12. junij 2013
SERNEC, Josip
4. marec 1844 - 18. september 1925
Josip Sernec se je med drugim zaradi vpliva starejšega brata Janka Serneca zgodaj politično profilir...
Datum vnosa: 13. november 2013
SLANC, Karel
18. januar 1851 - 5. september 1916
Po gimnaziji je študiral pravo na Dunaju in v Gradcu. Finančno ga je podpiral laški dekan Anton Žuža...
Datum vnosa: 17. julij 2013
ŠROT, Bojan
9. februar 1960 -
Rojen je bil v delavski družini kot najmlajši od treh fantov. Po končani gimnaziji v Celju je leta...
Datum vnosa: 21. februar 2013
STANIČ, Stane
14. januar 1926 - 23. maj 2005
V Laškem je preživel samo zgodnje otroštvo, šolal se je v Ljubljani. Zaradi sodelovanja z OF je bil...
Datum vnosa: 18. julij 2013
STEPIŠNIK, Edvard
14. september 1943 -
Edvard Stepišnik izhaja iz kmečke družine iz Drešinje vasi. Sprva je želel ostati na kmetiji, toda a...
Datum vnosa: 13. november 2013
STIGER, Gustav
2. maj 1848 - 31. december 1902
Stigerji so bili ena najbolj znanih celjskih nemških trgovskih družin. Gustav je bil že leta 18...
Datum vnosa: 13. november 2013
STOJAN, Martin
29. avgust 1874 - 20. december 1968
Martin Stojan ml. je bil mizarski mojster, župan, teharski občinski odbornik, porotnik na sodišču in...
Datum vnosa: 22. december 2017
ŠTOR, Franjo
25. november 1854 - 2. oktober 1919
Dr. Franjo Štor je bil odvetnik, politik, narodni buditelj, ustanovitelj prvih teharskih društev in...
Datum vnosa: 28. december 2017
SVETEK, Andrej
27. oktober 1897 - 24. april 1983
Andrej Svetek je bil rojen v ljubljanskih Mostah in se tam tudi šolal. Že leta 1915 je bil mobilizir...
Datum vnosa: 14. november 2013
TROGAR, Zdravko
30. avgust 1930 - 10. december 2007
Zdravko Trogar je izhajal iz delavske družine iz Šmartnega ob Dreti. Osnovno in meščansko šolo je ko...
Datum vnosa: 14. november 2013
UČAKAR - LUBO, Marjan
3. julij 1921 - 21. avgust 2005
Marjan Učakar je bil rojen v obrtni družini v Ljubljani kot najmlajši od dvanajstih otrok. Njegovo š...
Datum vnosa: 14. november 2013
VIPOTNIK, Janez
21. avgust 1917 - 21. april 1998
Študiral je gradbeništvo na Univerzi v Ljubljani. Med 2. svetovno vojno je bil politični komisar Gub...
Datum vnosa: 6. junij 2013
VIZJAK, Miha
21. september 1814 - 17. marec 1892
Miha Vizjak, p. d. Pečovšek, je bil posestnik, znani sadjar, narodnjak in teharski občinski odbornik...
Datum vnosa: 28. december 2017
VOLFAND, Jože
8. november 1944 -
Jože Volfand je bil rojen v socialno šibki steklarski družini v Hrastniku, zato je kot odličnjak s p...
Datum vnosa: 15. november 2013
VORŠIČ, Alojzij
16. junij 1888 - 25. avgust 1973
Dr. Alojzij Voršič, kmečki sin, rojen v Bratonečicah v Prlekiji, se je šolal v domačem kraju, Maribo...
Datum vnosa: 15. november 2013
VOŠNJAK, Mihael
18. september 1837 - 2. julij 1920
Rodil se je v usnjarski družini, ki je dala nekaj pomembnih ljudi (starejši brat Josip je bil znan s...
Datum vnosa: 15. november 2013
VRABIČ, Olga
26. marec 1916 - 27. julij 2001
Rojena je bila v Šmohorju na Koroškem v Avstriji, od koder se je morala njena družina zaradi naciona...
Datum vnosa: 15. november 2013
ZIMŠEK, Tone
14. julij 1940 - 17. oktober 2012
Tone Zimšek izhaja iz obrtne družine s Svetine, kjer je bil v družini s petimi otroki najstarejši si...
Datum vnosa: 15. november 2013
ZIMŠEK, Jože
11. marec 1944 -
Jože Zimšek je mlajši brat Toneta Zimška. Po dokončani srednji šoli v Celju nadaljuje s šolanjem v L...
Datum vnosa: 15. november 2013
ŽUŽEK, Leopold
11. september 1877 - 5. september 1927
Dr. Leopold Žužek, pravnik in upravni delavec, je bil rojen v Žužemberku. Študij prava je zaključil...
Datum vnosa: 15. november 2013



Izdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci primorci pomurci gorenjci združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5