CeljskoZasavski.si CeljskoZasavski.si
x

     Poklici in dejavnosti

Alpinizem, planinstvo (7)
Antropologija (1)
Arheologija (3)
Arhitektura, gradbeništvo (10)
Arhivarstvo (3)
Atletika (3)
Banke (4)
Biologija (2)
Borci za severno mejo (2)
Častni občani (29)
Čebelarstvo (3)
Cerkev (29)
Diplomacija (5)
Domoznanstvo (6)
Duhovniki (26)
Ekonomija (10)
Elektrotehnika (2)
Etnologija (8)
Farmacija (3)
Film (8)
Filozofija (3)
Finance (1)
Fizika (1)
Folklora (1)
Fotografija (16)
Fotomodeli (1)
Galeristi (3)
Gasilstvo (13)
Geografija (4)
Glasba (49)


12345

Zgodovina

 
BLAZNIK, Pavle
28. junij 1903 - 13. junij 1984
Pavle (Pavel) Blaznik se je rodil v Škofji Loki očetu Mihaelu, čevljarskemu mojstru, in materi Ivani...
Datum vnosa: 29. september 2017
BOLDIN, Aleksandra
7. oktober 1972 -
Diplomirala je leta 1997 na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, smer sociologija in zgodovina....
Datum vnosa: 13. junij 2014
CVIRN, Janez
22. april 1960 - 7. avgust 2013
V Celju je končal osnovno šolo in gimnazijo, na Filozofski fakulteti v Ljubljani je diplomiral iz zg...
Datum vnosa: 27. november 2013
DOBNIK, Milan
14. avgust 1945 - 13. februar 2006
Milan Dobnik je bil priljubljeni profesor zgodovine in geografije, ravnatelj ter župan občine Žalec....
Datum vnosa: 4. avgust 2014
DOLINAR, Ivan
14. maj 1927 -
Rodil se je 14. maja 1927 v rudarski družini v severni Franciji. Leta 1934 se je družina vrnila v Sa...
Datum vnosa: 15. september 2017
FELICIJAN, Jožef (Josip, Joseph)
28. september 1916 - 10. april 1993
Dr. Jožef (Josip, Joseph) Felicijan je bil rojen materi Jožici Felicijan. Bil je nezakonski sin, nje...
Datum vnosa: 17. december 2019
FUGGER GERMADNIK, Rolanda
24. oktober 1953 -
Rojena je bila v Ljubljani, osnovno šolo je obiskovala v Moravčah, gimnazijo na Poljanah (Ljubljana)...
Datum vnosa: 30. avgust 2013
GOLEC, Boris
4. september 1967 -
Zgodnje otroštvo je preživel v Trbovljah, večji del otroštva in del mladosti pa na Dolu pri Hrastnik...
Datum vnosa: 3. september 2014
GOROPEVŠEK, Branko
18. oktober 1966 - 13. september 2012
Magister Branko Goropevšek, profesor zgodovine in geografije ter bibliotekarski specialist se je po...
Datum vnosa: 18. december 2013
HABJAN, Vlado
13. november 1919 - 15. avgust 2003
Pisatelj in zgodovinar Vlado Habjan se je rodil v Taboru v Savinjski dolini. Leta 1941 se je priklju...
Datum vnosa: 4. avgust 2014
KREGAR, Tone
1. januar 1971 -
Tonček (Tone) Kregar je odraščal pod Donačko goro ter v Rogatcu. Leta 1988 je končal Srednjo družbos...
Datum vnosa: 22. december 2014
LILEK, Emilijan
15. oktober 1851 - 14. februar 1940
Po gimnaziji v Mariboru se je vpisal na graško univerzo in leta 1877 opravil profesorski izpit iz ze...
Datum vnosa: 5. november 2013
MLAKAR ADAMIČ, Jana
12. januar 1962 -
Jana Mlakar Adamič je Trboveljčanka, muzejska svetnica v Zasavskem...
Datum vnosa: 6. junij 2013
MLINAR, Ivan
18. december 1897 - 29. avgust 1980
Po osnovni šoli zaradi šibkega socialnega položaja staršev ni mogel šolanja nadaljevati takoj. Na ce...
Datum vnosa: 7. november 2013
OROŽEN, Janko
10. december 1891 - 30. september 1989
Janko Orožen se je rodil v vasi Turje v kmečki družini s petimi otroki. Prvo znanje je nabiral v eno...
Datum vnosa: 15. maj 2013
OROŽEN, Ignacij
30. januar 1819 - 13. april 1900
Zgodovinar, stolni prošt in apostolski protonotar Ignacij Orožen je bil sin laškega tržana in trgovc...
Datum vnosa: 15. julij 2013
OROŽEN, Fran
17. december 1853 - 26. november 1912
Njegov oče Fran je bil trgovec, brat znanega zgodovinarja Ignacija Orožna. Fran Orožen ml. je gimnaz...
Datum vnosa: 17. julij 2013
PAJEK, Jožef
29. julij 1843 - 25. julij 1901
Po osnovni šoli v Konjicah je obiskoval gimnazijo v Celju in Mariboru. Maturo je opravil leta 1863 i...
Datum vnosa: 28. junij 2013
PEČNAK, Josip
24. januar 1816 - 2. maj 1905
Josip, tudi Jožef, Pečnak je bil eden najbolj vsestranskih Teharčanov, bil je podjetnik, gostilničar...
Datum vnosa: 18. december 2017
POČIVAVŠEK, Marija
11. junij 1963 -
Rojena v Celju, otroštvo je preživela v Imenem, osnovno šolo pa obiskovala v Podčetrtku. Po končanem...
Datum vnosa: 16. september 2013
POPOVIČ, Janez Žiga Valentin
9. februar 1705 - 21. november 1774
Rojen je bil v družini slovenskega graščinskega uradnika v Arclinu pri Celju. Filozofske in teološke...
Datum vnosa: 12. november 2013
RYBAŘ, Miloš
7. november 1928 - 1. maj 1995
Diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani l. 1952, l. 1965 pa iz zgodovine na Filozofski fakulte...
Datum vnosa: 23. julij 2013
STEGENŠEK, Avguštin
7. julij 1875 - 26. marec 1920
Avguštin Stegenšek se je rodil v družini revnih kočarjev. Družina si je gmotno opomogla, ko je oče A...
Datum vnosa: 28. junij 2013
ŠTOLFA, Franc
21. februar 1932 - 20. april 2012
Primarij dr. Franc Štolfa je od leta 1938 živel v Celju. Po zaključenem študiju medicine v Ljubljani...
Datum vnosa: 14. november 2013
VIDEČNIK, Aleksander
11. december 1920 - 6. marec 2019
Aleksander Jakob Videčnik, višji upravni delavec in upokojeni direk...
Datum vnosa: 25. april 2013
VREČER, Rajko
31. avgust 1875 - 5. februar 1962
Rajko Vrečer je po osnovni šoli v domačem kraju in meščanski šoli v Celju obiskoval učiteljišče v Ma...
Datum vnosa: 15. november 2013
ŽIŽEK, Aleksander
8. junij 1968 -
Po končanem študiju na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1993, se j...
Datum vnosa: 22. december 2014Izdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci primorci pomurci gorenjci združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5