CeljskoZasavski.si CeljskoZasavski.si
x

     Kraji delovanja

Ankaran/Ancarano (1)
Bratislava (Slovaška) (2)
Buče (1)
Atene (Grčija) (1)
Augsburg (Nemčija) (2)
Avstrija (1)
Baden (Avstrija) (1)
Banja Luka (Bosna in Hercegovina) (1)
Bari (Italija) (1)
Basel (Švica) (1)
Beljak/Villach (Avstrija) (1)
Beograd (Srbija) (22)
Berlin (Nemčija) (2)
Bihać (Bosna in Hercegovina) (1)
Bizeljsko (1)
Bol, otok Brač (Hrvaška) (1)
Bosna in Hercegovina (1)
Braslovče (6)
Brestanica (1)
Brežice (4)
Brno (Ceška) (1)
Bruck an der Mur (Avstrija) (1)
Bruselj (Belgija) (1)
Budimpešta (Madžarska) (1)
Bukarešta (Romunija) (1)
Celje (238)
Celovec/Klagenfurt (Avstrija) (1)
Cerkno (1)
Cleveland (ZDA) (3)
Črešnjice (5)


12345678

Celje

 
ACMAN, Anton
25. april 1917 - 5. januar 2010
Anton Acman starejši se je rodil na Ramšakovi domačiji kot najmlajši izmed devetih otrok, od katerih...
Datum vnosa: 25. april 2016
ANDREJKA, Rudolf
22. julij 1880 - 19. oktober 1948
Dr. Rudolf Andrejka je bil rojen v Ljubljani, študiral je pravo na Dunaju in ga zaključil z doktorat...
Datum vnosa: 20. maj 2013
AŠIČ, Viki
3. avgust 1943 -
Rodil se je v Celju, končal ključavničarsko šolo, nato srednjo šolo za energetiko, se zaposlil, čez...
Datum vnosa: 21. februar 2013
BAŠ, Meta
3. oktober 1876 - 26. februar 1959
Njen oče je bil slovenski notar v Celju, narodni politik in časnikar Lovro Baš, mati Ida, roj. Mihel...
Datum vnosa: 26. avgust 2013
BAŠ, Lovro
3. avgust 1849 - 8. maj 1924
Po končani gimnaziji v Celju je študiral pravo v Gradcu in na Dunaju. Na Dunaju je bil član napredne...
Datum vnosa: 13. december 2017
BENČAN, Matija
2. marec 1866 - 16. november 1945
Rojen je bil v Ljubljani in je že v realki kazal svoje vrhunske sposobnosti za šport. Leta 1884 je p...
Datum vnosa: 16. september 2013
BERK, Viktor
20. julij 1921 - 2. marec 2011
Rojen je bil na Teharju pri Celju, osnovno šolo je obiskoval v Štorah, meščansko in obrtno pa v Celj...
Datum vnosa: 16. september 2013
BERNARD, Emerik
22. september 1937 -
Rojen v Celju, obiskoval v mestu osnovno in nato trgovsko šolo, vendar ni dolgo opravljal svojega po...
Datum vnosa: 16. september 2013
BERNEKER, Franc
4. oktober 1874 - 16. maj 1932
Rojen je bil v zelo skromnih materialnih razmerah. Ljudsko šolo je v letih 1884/88 obiskoval ob pomo...
Datum vnosa: 16. september 2013
BLAZNIK, Pavle
28. junij 1903 - 13. junij 1984
Pavle (Pavel) Blaznik se je rodil v Škofji Loki očetu Mihaelu, čevljarskemu mojstru, in materi Ivani...
Datum vnosa: 29. september 2017
BOC, Josip
17. januar 1866 - 5. avgust 1925
Po poklicu je bil davčni uradnik. Vsaj do leta 1897 je živel in služboval v Laškem, kjer je bil član...
Datum vnosa: 18. julij 2013
BOLHAR, Alojzij
29. april 1899 - 25. marec 1984
Rojen je bil v Kamniku, leta 1919 je opravil učiteljsko maturo v Ljubljani, v Zagrebu zaključil telo...
Datum vnosa: 30. september 2013
BRINAR, Josip
1. november 1874 - 11. marec 1959
Josip Brinar je svoje otroštvo in mladost preživel na kmetiji v Studencah v Hrastniku. Po končani lj...
Datum vnosa: 28. maj 2013
BUČER, Jože
20. marec 1935 -
Diplomirani inženir kmetijstva in univerzitetni diplomirani ekonomist se je rodil v Zagaju v bližini...
Datum vnosa: 1. oktober 2013
BURNIK, Dušan (Franc)
6. avgust 1934 -
Rojen v Celju, šolal se je po različnih krajih Slovenije, saj se je oče (ing. rudarstva) z družino...
Datum vnosa: 1. oktober 2013
BUTIA, Alma
9. februar 1929 - 20. februar 2019
Rodila se je na Teharjah očetu Matu Butia, državnemu uradniku in materi Minki, rojeni Zupanc. Svojo...
Datum vnosa: 18. december 2017
CELEJSKI, Janez
6. stoletje - 6./7. stoletje
Prvi nedvomno celejski škof, ki je poznan po imenu, je bil Janez. Območje škofije, ki jo je upravlja...
Datum vnosa: 30. januar 2017
CELEJSKI, Andrej
7. stoletje - 7./8. stoletje
Celejski škof Andrej se v zgodovinskih virih omenja enkrat samkrat, in sicer v seznamu škofov, ki so...
Datum vnosa: 30. januar 2017
CELEJSKI, Gavdencij
5. stoletje - 6. stoletje
Ime škofa Gavdencija se nam je v do sedaj poznanih zgodovinskih virih ohranilo le v obliki njemu pos...
Datum vnosa: 30. januar 2017
CELJSKA, Ana
1380–1388 - 1416
Ana je bila edini otrok Viljema I. Celjskega, sina Ulrika I. Celjskega in Adelajde Ortenburške, in A...
Datum vnosa: 22. februar 2017
CELJSKI, Maksimilijan
226-236 - 281-308 (284)
Življenje, delo in mučeništvo sv. Maksimilijana Celjskega (v nemško govorečih deželah imenovanega tu...
Datum vnosa: 3. april 2018
CELJSKI, Herman II.
ok. 1361 - 13. oktober 1435
Rojen je bil celjskemu grofu Hermanu I. in materi Katarini, hčerki Stjepana II. Kotromanića, bosansk...
Datum vnosa: 30. september 2013
CELJSKI, Ulrik II.
po 1405 - 9. november 1456
»Zadnji Celjan«, Friderikov sin, je bil že od otroških let določen, da namesto svojega očeta nadalju...
Datum vnosa: 30. september 2013
CELJSKI, Friderik II.
okoli 1380 - poleti 1454
Friderik II. Celjski je poleg očeta Hermana II. in sina Ulrika II. med ljudmi gotovo najbolj poznan...
Datum vnosa: 30. september 2013
ČERNEJ, Anica
3. april 1900 - 3. maj 1944
Rojena je bila v učiteljski družini, zato se je pogosto selila. Njeno šolanje se je začelo v Gr...
Datum vnosa: 22. avgust 2013
CESAR, Ciril
6. julij 1923 -
Rojen je bil v Mozirju v družini, kjer je bilo oblikovanje družinska tradicija. Oče Ivan je namreč v...
Datum vnosa: 30. september 2013
ČETINA, Jože
20. oktober 1927 - 20. september 2017
Primarij Jože Četina, doktor medicine in specialist za anesteziologijo in reanimacijo, se je rodil v...
Datum vnosa: 9. september 2013
ĆETKOVIĆ, Vasilije
8. april 1938 -
Vasilije Ćetković–Vasko, priznan akademski kipar in slikar, se je rodil v Lepencu med Mojkovcem in B...
Datum vnosa: 4. junij 2013
CVIRN, Janez
22. april 1960 - 7. avgust 2013
V Celju je končal osnovno šolo in gimnazijo, na Filozofski fakulteti v Ljubljani je diplomiral iz zg...
Datum vnosa: 27. november 2013
DEBIČ, Dane
9. junij 1927 - 8. avgust 2008
Rodil se je 9. 6. 1927 v Vrbju. Nižjo gimnazijo je obiskoval v Celju in Sremskih Karlovcih. Sodelova...
Datum vnosa: 20. februar 2017
DEČKO, Ivan
9. avgust 1859 - 3. november 1908
Po mariborski gimnaziji je nadaljeval študij prava v Gradcu in ga leta 1883 tudi končal. Kot koncipi...
Datum vnosa: 1. oktober 2013
DERŽEK, Slavko
6. avgust 1949 -
Slavko Deržek je bil rojen v Petrovčah, tam obiskoval osnovno šolo in kasneje celjsko gimnazijo. Po...
Datum vnosa: 1. oktober 2013
DOBNIK, Milan
14. avgust 1945 - 13. februar 2006
Milan Dobnik je bil priljubljeni profesor zgodovine in geografije, ravnatelj ter župan občine Žalec....
Datum vnosa: 4. avgust 2014
DOLINAR, Ivan
14. maj 1927 -
Rodil se je 14. maja 1927 v rudarski družini v severni Franciji. Leta 1934 se je družina vrnila v Sa...
Datum vnosa: 15. september 2017
DOMJAN, Jože (Ljubo)
11. maj 1952 -
Rojen je bil v Celju, leta 1972 je končal Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, se...
Datum vnosa: 1. oktober 2013
DOMJAN, Alenka
4. februar 1951 -
Diplomirala je iz umetnostne zgodovine in arheologije leta 1976. Prvo leto po diplomi je poučevala...
Datum vnosa: 6. november 2013
DRAKŠIČ, Rok
2. januar 1987 -
Tečaj juda je začel obiskovati v drugem razredu osnovne šole in judo trenira že petnajst let. Je čla...
Datum vnosa: 6. avgust 2014
DREMELJ, Tatjana
29. avgust 1952 -
Osnovno šolo je obiskovala na Ljubečni in na I. osnovni šoli Celje, prav tako srednjo šolo. Svojo gl...
Datum vnosa: 26. avgust 2013
DROBNIČ, Josip
18. april 1812 - 5. avgust 1861
Gimnazijo je zaključil v Celju, licej v Gradcu in nato bogoslovje v Celovcu. Kot duhovnik je službov...
Datum vnosa: 1. oktober 2013
DVORŠAK, Henrik
16. februar 1952 -
V Celju je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo, nadaljeval študij na ljubljanski strojni fakulteti i...
Datum vnosa: 1. oktober 2013
DŽAKUŠIČ, Andreja
29. marec 1971 -
Diplomirala je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je končala tudi magistrski študij...
Datum vnosa: 3. februar 2015
ERNST, Valter
18. februar 1942 -
Po šolanju v Celju, Ljubljani in tujini se je kot diplomirani arhitekt najprej zaposlil na oddelku z...
Datum vnosa: 1. oktober 2013
FAZARINC, Anton
25. maj 1864 - 19. julij 1937
Rojen je bil v družini s štirimi otroki na Ostrožnem pri Celju, kjer se priimek v variantah Fasarinc...
Datum vnosa: 2. oktober 2013
FIRŠT, Nenad
6. november 1964 -
Rojen je bil v družini brez izrazite glasbene tradicije, imel pa je neomajno podporo staršev pri svo...
Datum vnosa: 2. oktober 2013
FUGGER GERMADNIK, Rolanda
24. oktober 1953 -
Rojena je bila v Ljubljani, osnovno šolo je obiskovala v Moravčah, gimnazijo na Poljanah (Ljubljana)...
Datum vnosa: 30. avgust 2013
GABERŠEK, Edo
22. oktober 1934 -
Rodil se je v Bjelovarju in se leta 1948 s starši priselil v Celje. Po končani gimnaziji se je vpisa...
Datum vnosa: 2. oktober 2013
GABROVEC - LENKA, Emilija
10. oktober 1915 - 23. april 1995
Emilija (Milica) Gabrovec - Lenka se je rodila v delavski družini na Kneži pri Podmelcu v tolminskem...
Datum vnosa: 3. oktober 2013
GAJŠEK, Risto
9. november 1923 - 24. avgust 2004
Rojen je bil v Litiji, pri treh letih pa se je s starši preselil v Celje. V mestu je obiskoval osnov...
Datum vnosa: 3. oktober 2013
GALLO, Ferdinand
ok. 1709 - 29. november 1788
Dobršen del življenja celjskega kiparja Ferdinanda Galla je zaradi pomanjkanja ali nepoznavanja poda...
Datum vnosa: 2. avgust 2017
GERKEŠ, Nataša
29. december 1965 -
Rodila se je v Celju, obiskovala I. osnovno šolo in že zelo zgodaj kazala nagnjenost do novinarskega...
Datum vnosa: 28. avgust 2013
GLINŠEK, Ivan (Janez)
30. april 1878 - 24. junij 1962
Rojen je bil v kmečki družini s sedmimi otroki na Zgornji Hudinji. Že njegov oče Matevž Glinšek je o...
Datum vnosa: 3. oktober 2013
GOBEC, Edi
25. julij 1926 -
Njegovi predniki izhajajo iz Tržiča, on pa je bil rojen v Celju. Mladost je preživel v Tržišču pri R...
Datum vnosa: 3. oktober 2013
GODICL, Lijerka Pavlina (Ljerka)
9. februar 1930 - 11. avgust 2006
Rojena je bila v učiteljski družini, otroštvo je preživela v Petrovčah. V Ljubljani je študirala bio...
Datum vnosa: 1. julij 2013
GOLOGRANC, Konrad
12. februar 1887 - 9. december 1976
Konrad Gologranc je predstavnik družine gradbenih podjetnikov, ki je v Celju zgradila več javnih in...
Datum vnosa: 29. november 2018
GOMBOS (GOMBOSCH), Anna
ok.1850 - neznano kdaj
Domnevno prva ženska fotografinja v Celju, ki je odprla svoj fotografski atelje v začetku marca 1883...
Datum vnosa: 2. september 2013
GORIČAN, Alojz
19. maj 1888 - 17. februar 1968
Dr. Alojz Goričan je bil rojen v Spodnji Ložnici pri Slovenski Bistrici. Po končani gimnaziji je štu...
Datum vnosa: 3. oktober 2013
GORIČAN, Franc
1. december 1869 - 3. april 1951
Eden prvih sadjarskih strokovnjakov pri nas Franc Goričan (priimek včasih zapisan tudi kot Gorečan,...
Datum vnosa: 3. junij 2019
GORINŠEK, Miran
28. maj 1960 -
Rodil se je Ivanu (Janezu) in Matildi, rojeni Adam. Osnovno šolo je končal na Osnovni šoli ob Dravin...
Datum vnosa: 4. junij 2014
GOROPEVŠEK, Branko
18. oktober 1966 - 13. september 2012
Magister Branko Goropevšek, profesor zgodovine in geografije ter bibliotekarski specialist se je po...
Datum vnosa: 18. december 2013
GORŠIČ, Edvard
12. marec 1937 - 18. junij 2002
Rojen je bil v Ljubljani kot najstarejši sin očeta Edija, ki je bil nadarjen za glasbo in šport, in...
Datum vnosa: 3. oktober 2013
GRABIČ, Anton
2. junij 1809 - 6. marec 1886
Anton Grabič, p. d. Zapečki, je bil mlinar, teharski narodnjak, pesnik, dopisnik in cerkveni pevec....
Datum vnosa: 18. december 2017
GRADIŠNIK, Fedor ml.
1. oktober 1917 - 3. februar 1983
Sin znanega istoimenskega celjskega lekarnarja in kulturnika, se je rodil v Ljubljani, skoraj vsa ka...
Datum vnosa: 3. oktober 2013
GRADIŠNIK, Fedor
20. januar 1890 - 5. junij 1972
Zaradi očetove službe so se leta 1897 preselili v Celje. Po končani gimnaziji v Celju in Ljubljani s...
Datum vnosa: 23. maj 2013
GRGIĆ, Damir
20. november 1979 -
V mladosti je treniral košarko v rodnih Trbovljah. Po prenehanju aktivnega igranja košarke se je odl...
Datum vnosa: 22. oktober 2018
GRIL, Janez Erih
21. junij 1941 -
Rojen je bil v delavski družini v Trbovljah, pred koncem II. svetovne vojne in po očetovi smrti pa s...
Datum vnosa: 3. oktober 2013
GROBELNIK - IVO, Ivan
17. oktober 1920 -
Rojen je bil v Arji vasi pri Celju, izučil se je za krojaškega pomočnika in postal del generacije, k...
Datum vnosa: 3. oktober 2013
HACKEL, Hieronimus
27. april 1785 - 2. oktober 1844
Rojen je bil v Mistrovicah (Meisterdorf) na severu Češke, kjer najdemo množico izpeljank iz priimka...
Datum vnosa: 3. oktober 2013
HARTMAN, Bruno
29. september 1924 - 30. oktober 2011
V Celju je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo, nato pa na Filozofski fakulteti v Ljubljani študiral...
Datum vnosa: 3. oktober 2013
HARTMAN, Janko
12. december 1925 -
Mlajši brat Bruna Hartmana je bil kot najstnik zasvojen z letalstvom – v tridesetih letih...
Datum vnosa: 15. julij 2016
HIMMER, Robert
25. marec 1890 - 1945
Robert Himmer, rojen v Beljaku v Avstriji, se je s starši že v prvem letu starosti preselil v Celje....
Datum vnosa: 4. oktober 2013
HORVAT, Franci
22. marec 1956 -
Fotograf, alpinist, svetovni popotnik in publicist Franci Horvat - Frenk je bil v zgodnji pomladi le...
Datum vnosa: 22. december 2017
HOYOS, Johann
18. marec 1808 - 6. december 1896
Nekdanji lastnik termalnega zdravilišča na Dobrni Johann Ernst Joseph grof Hoyos je bil na Dunaju ro...
Datum vnosa: 31. januar 2019
HRAŠOVEC, Juro
6. julij 1858 - 12. maj 1957
Dr. Juro Hrašovec pomeni eno najbolj karizmatičnih osebnosti celjske splošne in zlasti politične zgo...
Datum vnosa: 4. oktober 2013
HRASTNIK, Valentin
6. februar 1876 - 25. januar 1952
Valentin Hrastnik, delovodja v Westnovi tovarni emajlirane posode, naj bi bil po podatkih Škofijskeg...
Datum vnosa: 4. oktober 2013
HRIBAR, Dragotin Karel
22. oktober 1862 - 10. september 1935
Dragotin Hribar je po osnovni šoli v Ljubljani obiskoval gremijalno in nato višjo trgovsko šolo na D...
Datum vnosa: 4. oktober 2013
INKRET, Andrej
29. april 1943 - 2. avgust 2015
Teatrolog, gledališki in literarni kritik ter esejist Andrej Inkret se je po maturi na celjski...
Datum vnosa: 14. oktober 2015
JABORNEGG PL. ALTENFELS, Heinrich
13. februar 1866 - 22. november 1936
Rojen je bil kot eden petih otrok v plemiški družini Altenfelsov v Neumarktlu (avstrijska Štajerska)...
Datum vnosa: 4. oktober 2013
JANEČEK, Janez Frančišek
ok. 1697 - 1778
Celjski orglar Janez Frančišek Janeček, čigar družinsko poreklo ni povsem razjasnjeno, se je rodil n...
Datum vnosa: 8. julij 2017
JENKO, Rado
29. marec 1919 - december 2007
Rojen je bil v Celju, v poslovni svet pa je vstopil takoj po koncu druge svetovne vojne, ko je kljub...
Datum vnosa: 4. oktober 2013
JERMAN, Riko
30. marec 1918 - 5. januar 1982
Riko Jerman izhaja iz Zabukovice pri Žalcu. Po končani trgovski šoli je najprej delal v Petrovčah, n...
Datum vnosa: 4. oktober 2013
JESENOVEC, France
18. oktober 1906 - 22. marec 1984
France Jesenovec je po gimnaziji v Ljubljani tam tudi nadaljeval s študijem slavistike in ga zaključ...
Datum vnosa: 4. oktober 2013
JOŠT, Jože
12. februar 1912 - 28. januar 1988
Rojen je bil kot eden od petih otrok na veliki kmetiji v Vojniku. Kot kmečki sin službe ni dobil, za...
Datum vnosa: 5. oktober 2013
JUG, Štefan
1. junij 1944 -
V celjsko zgodovino se je vpisal predvsem kot mednarodno priznani rokometni sodnik, ki je to delo op...
Datum vnosa: 5. oktober 2013
JUNGER, Ana
20. april 1958 -
Poklicno kariero je začela leta 1983 kot svetovalna delavka na osnovni šoli, po nekaj mesecih pa je...
Datum vnosa: 5. oktober 2013
KAČ, Niko
14. september 1944 -
Rojen je bil na Polzeli v uradniški družini, osnovno šolo je obiskoval na Polzeli, gimnazijo pa v Ce...
Datum vnosa: 5. oktober 2013
KAČ, Janko
16. september 1891 - 1. november 1952
Rodil se je kot peti otrok malega kmeta in mizarskega obrtnika. Po končani osnovni šoli, ki jo je v...
Datum vnosa: 23. december 2014
KALEZIĆ, Milada
1. februar 1954 -
Gledališka in filmska igralka. Njena družina se je zaradi očetove službe veliko selila in se končno...
Datum vnosa: 4. september 2013
KAMENŠEK, Andrej
25. maj 1930 -
Po končani gimnaziji v Mariboru se je vpisal na FAGG v Ljubljano in kasneje diplomiral na Višji grad...
Datum vnosa: 5. oktober 2013
KARLIN, Alma Maksimilijana
12. oktober 1889 - 14. januar 1950
Rojena je bila v Celju slovenskima staršema, oče Jakob je bil upokojeni major avstro-ogrske vojsk...
Datum vnosa: 22. januar 2013
KISLINGER, Juro (ml.)
13. maj 1931 - 24. april 1999
Njegov oče je bil šolski ravnatelj v Laškem. Juro K. ml. je gimnazijo obiskoval v Celju in študiral...
Datum vnosa: 19. julij 2013
KLANČIŠAR - NANDE, Martin
2. november 1903 - 27. november 1974
Martin Klančišar - Nande, rojen v številni kmečki družini nad Trbovljami, se je zaradi skromnih razm...
Datum vnosa: 5. oktober 2013
KLAUS, Miha
Ni znan - 1582
Čeprav podatkov o njegovem rojstvu ni, sklepamo, da je bil eden prvih lekarnarjev v Celju in da je b...
Datum vnosa: 8. oktober 2013
KLINAR, Franc
27. september 1915 - 18. januar 2007
Franc Klinar se je kot šesti od desetih otrok rodil na Svetini nad Štorami očetu Mihaelu, kmetu in g...
Datum vnosa: 28. februar 2017
KNAFELC, Franc
8. februar 1934 - Julij 2018
Rojen je bil v delavski družini v Gaberju kot najmlajši od štirih otrok, leta 1938 pa se je družina...
Datum vnosa: 8. oktober 2013
KOCEN, Blaž
24. januar 1821 - 29. maj 1871
Rojen je bil v Hotunjah pri Ponikvi, gimnazijo v Celju je obiskoval v letih od 1834–1839, kasneje pa...
Datum vnosa: 8. oktober 2013
KOČEVAR, Štefan
14. avgust 1808 - 22. februar 1883
Po gimnaziji v Mariboru je šolanje nadaljeval v Gradcu, na liceju leta 1829 dokončal filozofijo, let...
Datum vnosa: 8. oktober 2013
KOKALJ, Stane
3. maj 1897 - 26. december 1967
Stane Kokalj je bil kmečki sin iz Velike vasi pri Ljubljani. Že trinajstleten je odšel na Češko, v t...
Datum vnosa: 9. oktober 2013
KOLENC, Emil
9. april 1937 -
Po zaključeni osnovni šoli je leta 1953/54 nastopil učno razmerje pri takratnem trgovskem podjetju J...
Datum vnosa: 9. oktober 2013
KOLŠEK, Alenka
13. avgust 1957 - 11. november 2006
Rodila se je mami arheologinji in očetu zgodovinarju, osnovno šolo in gimnazijo je končala v Celju,...
Datum vnosa: 27. november 2013
KOLŠEK, Friderik
9. julij 1932 - 2. december 1997
Dolgoletni celjski mestni župnik, opat in prelat Friderik Kolšek je bil rojen v Vojniku v obrtniški...
Datum vnosa: 30. marec 2018
123


Izdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci primorci pomurci gorenjci združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5