CeljskoZasavski.si CeljskoZasavski.si
xCeljskozasavski.si

Biografski leksikon celjskega območja in Zasavja predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom pomembno zaznamovale različna področja življenja v svojem okolju. Zbirka imen in podatkov raste ter se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov info@celjskozasavski.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
ŽIŽEK Aleksander
Foto: Sherpa
Galerija slik

ŽIŽEK, Aleksander


Rojen: 
8. junij 1968, Celje
Umrl:  ,


Kraj delovanja: 


Po končanem študiju na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1993, se je 1. maja istega leta kot diplomirani zgodovinar zaposlil na delovnem mestu arhivista v Zgodovinskem arhivu Celje. Že med pripravništvom se je posvetil zlasti obdelavi starejšega arhivskega gradiva, po začetnem obdobju urejanja gradiva gospoščinskih in deželskih sodišč pa urejanju urbarialnega, listinskega in cehovskega gradiva, dodatno pa se je izobraževal tudi na področju nemške paleografije in zgodovine inštitucij.

Na osnovi cehovskega gradiva Zgodovinskega arhiva Celje je v okviru svojega podiplomskega študija v letih 1995–1999 opravil obsežno raziskavo o obrtni zgodovini Celja. Spomladi 1999 je na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Delovanje celjskih cehov v obdobju krepitve centralne deželnoknežje oblasti in dosegel naziv magister zgodovine. Dopolnjena magistrska naloga je pod naslovom Rokodelci mojega mesta leta 2000 izšla v zbirki Študije Zgodovinskega arhiva Celje. Jeseni 2001 je v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje pripravil razstavo Srečanje s celjskimi rokodelci. Naziv višji arhivist je dosegel leta 1999, naziv arhivski svetovalec pa leta 2002. Leta 2011 je doktoriral na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z disertacijo Celje, Maribor in Ptuj – podobnosti in razlike v obrtniškem življenju med letoma 1732-1859, ki je z naslovom Skrivno življenje cehov izšla v zbirki Zgodovini.ce Zgodovinskega arhiva Celje leta 2012. Leta 2014 je na osnovi reprodukcij listinskega gradiva iz Madžarskega državnega arhiva Budimpešta, Arhiva Hrvaške akademije znanosti in umetnosti, Hrvaškega državnega arhiva v Zagrebu, Državnega arhiva v Varaždinu in Arhiva Republike Slovenije pripravil razstavo ABC – Arhivska Barbara Celjska, ki je bila na ogled v Pokrajinskem muzeju Celje in Zgodovinskem arhivu Celje v počastitev 600-letnice kronanja Barbare Celjske za nemško kraljico.

S svojimi prispevki sodeluje v različnih periodičnih in monografskih publikacijah, posveča pa se predvsem iskanju Človeka v različnih obdobjih zgodovine ter raziskavi odnosov posameznika do družbenega okolja. Njegovo zanimanje sega od problemov predmoderne družbe (cehi, nastajanje modernega državnega upravnega aparata) do tem iz sodobne zgodovine (vpliv totalitarizmov na posameznika in njegov mikrokozmos). Za svoje delo na področju arhivistike je leta 2006 prejel Aškerčevo priznanje Arhivskega društva Slovenije.

Do leta 2008 je bil tehnični urednik revije Zgodovina za vse, še vedno pa je član uredniškega odbora Virov, publikacije Arhivskega društva Slovenije in revije Zgodovina za vse. Med letoma 2001 in 2004 je bil prvič član strokovne komisije za področje arhivske dejavnosti pri Ministrstvu za kulturo, ponovno pa je bil v to komisijo imenovan leta 2008. V obdobju 2002–2004 je opravljal naloge tajnika Zveze zgodovinskih društev Slovenije, od leta 2006 do 2008 pa njenega podpredsednika. Od leta 1999 je član strokovne komisije za ocenjevanje raziskovalnih nalog srednješolcev s področja zgodovine, umetnostne zgodovine in etnologije v akciji Mladi za Celje v organizaciji Mestne občine Celje, od leta 2008 pa tudi komisije za ocenjevanje osnovnošolskih raziskovalnih nalog z istih področij.


Dela

Bibliografija (izbor):

Rokodelci mojega mesta. Zgodovinski arhiv Celje, 2000.
Našim zvestim, ljubim celjskim meščanom. Karel VI. potrdi celjske mestne svoboščine. Zgodovini.ce 2. Zgodovinsko društvo Celje, 2004.
Karel VI. potrdi celjske mestne svoboščine. 1717, september 18., Dunaj. Kritična izdaja vira (transkripcija, prevod in spremna študija). Zgodovinski arhiv Celje, 2004.
Okupacija v 133 slikah (soavtor Tone Kregar). Muzej novejše zgodovine Celje, 2006.
Knjiga obračunov celjskih mestnih sodnikov 1457–1513 (soavtor Matjaž Bizjak). Zgodovinski arhiv Celje & Založba ZRC Ljubljana, 2010.
Skrivno življenje cehov. Zgodovinski arhiv Celje, 2012.
ABC - arhivska Barbara Celjska. Zgodovinski arhiv Celje, 2015.Viri in literatura

A. Žižek: Življenjepis (prispevek za Celjski biografski leksikon), 2014.


Glej tudi

link   Cobiss bibliografija


Prispeval/-a: Marijan Pušavec, Osrednja knjižnica Celje
Zadnja sprememba: 8.9.2018, Janja Jedlovčnik, Osrednja knjižnica Celje

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci primorci pomurci gorenjci združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5