CeljskoZasavski.si CeljskoZasavski.si
xCeljskozasavski.si

Biografski leksikon celjskega območja in Zasavja predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom pomembno zaznamovale različna področja življenja v svojem okolju. Zbirka imen in podatkov raste ter se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov info@celjskozasavski.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
BOLDIN Aleksandra
Foto: Arhiv knjižnice
Galerija slik

BOLDIN, Aleksandra


Rojena: 
7. oktober 1972, Celje
Umrla:  ,


Kraj delovanja: 


Diplomirala je leta 1997 na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, smer sociologija in zgodovina. Na Osnovni šoli Loče je opravljala pripravništvo in se 1. septembra 1998 zaposlila na Osnovni šoli Ob Dravinji v Slovenskih Konjicah. Želela si je pridobiti tudi izkušnje poučevanja v srednjem izobraževanju – tako je s 1. septembrom 2003 začela poučevati sociologijo in zgodovino na Gimnaziji Slovenske Konjice, kjer je tudi redno zaposlena. V obdobju svojega poučevanja je z dodatnim strokovnim delom pridobila naziv svetnice. 2014 je na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru opravila znanstveni magisterij na temo Vloga starih staršev v modificirani razširjeni družini.
Radovednost jo je ob študiju gnala tudi v raziskovalno delo - med drugim je v obsežni raziskovalni nalogi predelala zgodovino Slovenskih Konjic in okolice od začetkov do novega veka, za kar je prejela občinsko nagrado ob slovenskem kulturnem prazniku (8. 2. 1996).
Poleg vzgojno-izobraževalnega dela je dejavna tudi na drugih področjih. Že več let je mentorica mladim raziskovalcem sociologije in zgodovine in skupaj z učenci oz. dijaki je na državnih tekmovanjih in natečajih uspela pridobiti vrsto zlatih priznanj.
Občasno objavlja članke s področja zgodovine v strokovnem in lokalnem časopisju ter je avtorica nekaterih monografij s področja lokalne zgodovine in sociologije.
Leta 2005 je od Občine Slovenske Konjice prejela priznanje župana Občine Slovenske Konjice in kelih mesta Slovenske Konjice.
Sodelovala je tudi z Območno organizacijo Zveze prijateljev mladine, kjer je predvsem v poletnih mesecih pripravljala mladinske delavnice.
S Filozofsko fakulteto v Mariboru sodeluje kot mentorica študentom sociologije in zgodovine v okviru pedagoške prakse.
Leta 2003 je kot predavateljica in izvajalka socioloških delavnic sodelovala v mednarodnem projektu Get Work, ki je potekal v okviru Evropske skupnosti in bil podprt s strani Evropske unije, Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Rep. Slovenije in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Rep. Slovenije.
V letu 2012 je bila s filozofom dr. Janom Ciglenečkim soorganizatorica mednarodnega simpozija o življenju in delu baronice Adelme von Vay. 2-dnevni mednarodni simpozij je potekal 3. in 4. decembra 2012 v NUK Ljubljana in Žički kartuziji pri Slovenskih Konjicah.


Dela

Boldin, A., Graščina Trebnik – bivalna kultura knezov Windischgrätz, v: Konjice z okolico – zbornik 2000, Občina Sl. Konjice, Zg. društvo Konjice, Sl. Konjice 2000; Str. 43-66.

Boldin, A., Kulturno-zgodovinske zanimivosti Slovenskih Konjic, v: Temeljne prelomnice preteklih tisočletij, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana 2001; Str. 265-274.

Boldin, A., Konjice: z legendo skozi zgodovino do sodobnosti, Občina Sl. Konjice, Zg. društvo Konjice, Sl. Konjice 2004.

Boldin, A., Med konjiškimi Sokoli in Orli le besedni boji, v: Konjiško 860 let, Občina Sl. Konjice, Sl. Konjice 2006; Str. 74-84.

Boldin, A. (ur.), Vodnik po poteh naravne in kulturne dediščine od Pohorja do Bohorja, Razvojna agencija Kozjansko, Šentjur 2007.

Boldin, A., Dr. Mihael Napotnik, lavantinski škof, Občina Sl. Konjice, Nadžupnija Sl. Konjice 2009.

Boldin, A., Dr. Avguštin Stegenšek in Konjiška dekanija, Cerdonis, Slovenj Gradec 2010.

Boldin, A., Premogovništvo na Konjiškem, v: Rudniki, premogovniki in kamnolomi v Dravinjski dolini, Občina Zreče, Zreče 2011; Str. 92-99.

Boldin, A. in Ciglenečki, J., Adelma von Vay, Občina Sl. Konjice, Sl. Konjice 2012.Viri in literatura

Informacije posredovala: Aleksandra Boldin (2014).Glej tudi

link   Prispvek na youtube
link   Prispvek na youtube
link   Prispvek na youtube


Prispeval/-a: Ana Miličevič, Splošna knjižnica Slovenske Konjice
Zadnja sprememba: 11.6.2020, Ana Miličevič, Splošna knjižnica Slovenske Konjice

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci primorci pomurci gorenjci združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5