CeljskoZasavski.si CeljskoZasavski.si
xCeljskozasavski.si

Biografski leksikon celjskega območja in Zasavja predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom pomembno zaznamovale različna področja življenja v svojem okolju. Zbirka imen in podatkov raste ter se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov info@celjskozasavski.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
KNEZ Tone
Foto: Arhiv knjižnice
Galerija slik

KNEZ, Tone


Rojen: 
26. marec 1930, Laško
Umrl:  5. avgust 1993, Novo mesto


Kraj delovanja: 


Gimnazijo je obiskoval v Celju, nato pa se je vpisal na arheologijo v Ljubljani. Kot študent je vsako leto sodeloval pri arheoloških izkopavanjih in se tako seznanjal z metodami raziskovanja. Sodeloval je tudi pri odkrivanju antičnih grobnic v Šempetru.

Po diplomi l. 1956 je bil nekaj časa kustos za arheologijo v Zavičajnem muzeju v Bihaću. Tu je postavil prvo stalno arheološko zbirko in izkopaval japodske grobove v Golobiću pri Bihaću. Od leta 1958 pa je bil vodja arheološkega oddelka Dolenjskega muzeja v Novem mestu. Težišče njegovega raziskovalnega dela je bilo usmerjeno k odkrivanju arheološke preteklosti Novega mesta in drugih mest Dolenjske. Med njegova najvažnejša raziskovanja štejemo odkrivanje velike žarnogrobiščne nekropole na Mestnih njivah, izkopavanje halštatskih gomil in keltskih grobov v Kandiji, raziskovanje keltsko-rimskega grobišča na Beletovem vrtu in l. 1986 začeto odkrivanje keltskih grobov in halštatske gomile na Kapiteljski njivi na Marofu. Več let je sodeloval tudi pri raziskovanju antičnega mesta Neviodunum v Drnovem, pri izkopavanju rimskih in staroslovanskih grobov v Trebnjem in rimskih grobov v Straži pri Novem mestu ter odkrival antične podeželske hiše v Šmihelu pri Žužemberku. Po njegovi zaslugi sodi Novo mesto med arheološko najbolj raziskane kraje v Sloveniji.

Rezultate svojega dela je predstavljal na številnih arheoloških kongresih in simpozijih. Pripravil je več tematskih razstav in postavil stalno arheološko zbirko v Dolenjskem muzeju. Objavil je 10 samostojnih publikacij, 70 razprav v znanstvenih revijah ter več kot 200 poljudnih člankov. Njegove razprave in članki so bili objavljeni v domačih in tujih strokovnih revijah, v Arheološkem vestniku, Varstvu spomenikov, Kroniki, Časopisu za zgodovino in narodopisje, Antike Welt, Arheologisches Korespondenzblatt, Mitteilungen itd. Številne poljudne članke pa zasledimo v Naših razgledih, Dolenjskih razgledih, Obzorniku, 7D, Delu, Delavski enotnosti, Dnevniku.

Je tudi avtor številnih prispevkov, ki se nanašajo na najstarejšo zgodovino Laškega in so bili objavljeni v Časopisu za zgodovino in narodopisje, Kroniki, Monografiji Laško. V Občinski matični knjižnici Laško je imel leta 1992 predavanje z naslovom: Najstarejša zgodovina Laškega.

Sodeloval je na številnih arheoloških kongresih in simpozijih. Predaval je doma in v tujini ter imel stike z drugimi muzeji, predvsem z Rimsko-germanskim muzejem v Mainzu in tamkajšnjo konzervatorsko delavnico, ki je rešila tudi nekatere najdbe iz Novega mesta. Velikokrat je študijsko potoval v Nemčijo, Avstrijo, Grčijo, Francijo ... Bil je dopisni član Nemškega arheološkega inštituta v Berlinu.

Za svoje raziskovalno delo je prejel več pomembnih nagrad: l. 1969 Trdinovo nagrado, l. 1976 diplomo in bronasto plaketo Zveze arheoloških društev Jugoslavije, l. 1978 je bil izvoljen za dopisnega člana Nemškega arheološkega instituta, l. 1980 pa je bil odlikovan s častnim znakom dežele Zgornje Avstrije. Ob 60-letnici je Muzejska zbirka Laško, ki ji je Knez zapustil tudi veliko število svojih objav, pripravila razstavo o njegovem delu. Ob 15-letnici njegove smrti so v Dolenjskem muzeju pripravili spominsko razstavo, ki je v letu 2009 gostovala tudi v Muzeju Laško. Po njem se imenuje ulica v Novem mestu.
Dela

Opis antičnega mesta in njegove prazgodovine, 1961 (soavtor)
Prazgodovina Novega mesta: katalog, 1971
Novo mesto: kulturni vodnik, 1971 (soavtor)
Novo mesto v davnini: od bronaste dobe do ustanovitve mesta, 1972
Arheološko Novo mesto, 1974 
Novo mesto v antiki, 1974
Novo mesto: kulturnozgodovinski vodnik, 1976
Arheološke najdbe Laškega, ČZN/2: Laški zbornik 1976, str. 193-209
Keltske najdbe iz Novega mesta, 1977
Opis najstarejše zgodovine Laškega, Kronika 1979, št. 3, str. 149-154  
Po dolini zgornje Krke, 1983 (soavtor)
Arheološka zbirka Dolenjskega muzeja, 1983, razš. izd. 1987
Novo mesto 1, 1986
Halštatski grobovi, 1986
Turistični vodnik po Novem mestu in njegovi okolici, 1988 (soavtor)
Sto let arheoloških raziskav v Novem mestu 1890-1990, 1990 (soavtor)
Arheološka preteklost Laškega, Monografija Laško 1991, str. 17-18 Novo mesto II, 1992
Novo mesto III, 1993
Viri in literatura

M. Kovačič: Znani Laščani, Laško 1994
J. Jarc: Tone Knez, Jarčev zbornik 1993, str. 303-311
S. Granda: Tone Knez - šestdesetletnik, Zgodovinski časopis 1990, št. 4, str. 63-64
Enciklopedija Slovenije, knj. 5, 1991
Glej tudiPrispeval/-a: Matej Jazbinšek, Knjižnica Laško
Zadnja sprememba: 10.4.2014, Matej Jazbinšek, Knjižnica Laško

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci primorci pomurci gorenjci združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5