CeljskoZasavski.si CeljskoZasavski.si
xCeljskozasavski.si

Biografski leksikon celjskega območja in Zasavja predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom pomembno zaznamovale različna področja življenja v svojem okolju. Zbirka imen in podatkov raste ter se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov info@celjskozasavski.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
KOCEN Blaž
Foto: Arhiv knjižnice.
Galerija slik

KOCEN, Blaž


Rojen: 
24. januar 1821, Hotunje
Umrl:  29. maj 1871, Dunaj


Kraj delovanja: 


Rojen je bil v Hotunjah pri Ponikvi, gimnazijo v Celju je obiskoval v letih od 1834–1839, kasneje pa licej v Gradcu in bogoslovje v Celovcu. Postal je duhovnik in ko so avstrijske oblasti mlade duhovnike vabile k šolskemu delu, se je odzval in se zaposlil na celjski gimnaziji. V šolskem letu 1848/49 je poučeval matematiko in prirodopis v višjih razredih, v nižjih pa lepopisje.
Njegova pedagoška kariera na celjski gimnaziji je bila kratka toda intenzivna.
V oktobru leta 1852 je dobil dopust in odšel na Dunaj, kjer si je v fizikalnem inštitutu univerze izpopolnil svoje znanje. Z odliko je opravil izpit iz matematike, fizike in prirodopisa in se zaposlil kot profesor na gimnaziji v Ljubljani. Kot svobodomiseln duhovnik se je zameril cerkveni in šolski oblasti, zato je bil premeščen v Gorico in leta 1858 na gimnazijo v Olomouc. Zlasti tam se je začel posebej zanimati za kartografijo in to je kmalu postalo središče njegovega znanstvenega dela. Avstrijske šole so bile namreč do takrat pri uporabi atlasov in zemljevidov navezane predvsem na uvoz iz Nemčije, Kocenovo geografsko znanje in talent pa sta predstavljala dragoceno nadomestilo. Preselil se je na Dunaj, kjer je vrsto let delal za knjigarnarja Hölzla, ki je v mestu ustanovil kartografski zavod. Kocen je bil sicer samouk, vendar je svoje delo odlično obvladal, njegovi kartografski izdelki so zajemali predvsem avstrijske dežele in bili so preglednejši od nemških izdaj.
Leta 1860 je izdal izdal atlas za osnovne šole, leto kasneje pa za srednje šole. Ta atlas, predelan po raznih drugih kartografih, je do leta 1928 doživel 43 nemških izdaj in številne izdaje tudi v drugih državnih učnih jezikih (češkem, poljskem in italijanskem). Slovenska izdaja zaradi nemškega učnega jezika v šolah ni izšla, izdaja atlasa iz leta 1875 pa vendar vsebuje posebno karto slovenskih dežel.
Izdelal je tudi več stenskih šolskih zemljevidov in učil, ki so spadala med najboljše izdelke te zvrsti v njegovem času, napisal številne geografske učbenike in si prizadeval, da bi geografija v šolah postala samostojen predmet.
Zlasti s svojim kartografskim delom si je pridobil evropsko ime in spada med začetnike moderne geografije in kartografije na Slovenskem.


Biografsko geslo je pripravil Janko Germadnik in je bilo preneseno iz Celjskega biografskega leksikona (2003–2007); za ažuriranje gesla skrbi Osrednja knjižnica Celje.


Dela

Viri in literatura

I. Andoljšek: V spomin Blažu Kocenu, Mohorjev koledar 1991, str. 138–142
Blaž Kocen: 1821-1871: življenje in delo očeta Kocenovih atlasov, Ljubljana 2009
I. Mlinar: Ob 150-letnici celjske gimnazije, Letno poročilo I. gimnazije v Celju 1957–1958, str. 6–7
M. Orožen Adamič: Kocen Blaž, v: Enciklopedija Slovenije, 5. zvezek, Ljubljana 1991, str. 174
P. Strmšek: Kartograf Blaž Kocen, Koledar sv. Mohorja za leto 1923, str. 69–70
M. Žagar: Ponikva in Blaž Kocen, Geografski obzornik 1972, št. 4, str. 48–52


Glej tudi

link   Cobiss bibliografija
link   Življenjepis Blaža Kocena, ki ga je za Dom in svet napisal Makso Pirnat (Digitalna knjižnica Slovenije)
link   Slovenska biografija
link   Wikipedija
link   Turisticno olepševalno društvo Ponikva


Prispeval/-a: Marijan Pušavec, Osrednja knjižnica Celje
Zadnja sprememba: 9.1.2019, Janja Jedlovčnik, Osrednja knjižnica Celje

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci primorci pomurci gorenjci združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5